Tryk på knappen A (AE-L/AF-L) for at låse fokus og eksponering for billeder taget med autofokus.

 • Du kan vælge den rolle, der er tildelt A knappen. Brug brugerdefinerede indstillinger f3 [ Brugerdefinerede kontroller ] og g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] i menuen Brugerdefinerede indstillinger til at vælge de roller, som knappen spilles under henholdsvis fotografering og filmoptagelse.

Eksponeringslås (AE).

Eksponeringslås kan bruges til at omkomponere billeder efter måling af et motiv, der ikke vil være i det valgte fokusområde i den endelige komposition. Eksponeringslås er særlig effektiv, når [ Spot metering ] eller [ Center-weighted metering ] er valgt til måling.

Fokuslås

Brug fokuslås til at låse fokus på det aktuelle motiv, når AF‑A eller AF‑C er valgt til AF-tilstand. Når du bruger fokuslås, skal du vælge en anden AF-områdetilstand end [ Auto-område AF ].

Låsning af fokus og eksponering

 1. Placer motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og eksponering.

 2. Tryk på A knappen ( w ), mens udløserknappen er trykket halvt ned ( q ).

  • Fokus og eksponering låses, mens der trykkes på A knappen. Eksponeringen ændres ikke, selv når sammensætningen ændres.

  • Et AE-L- ikon vil blive vist i søgeren eller skærmen.

 3. Hold A -knappen nede og komponer billedet igen.

  Ændr ikke afstanden mellem kameraet og motivet. Hvis afstanden til motivet ændres, skal du slippe låsen og fokusere igen på den nye afstand.

Låsning af fokus, når AF‑S er valgt til AF-tilstand

Fokus låses, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Fokus låses også, mens A knappen trykkes ned.

Brug af udløserknappen til eksponeringslås

Hvis [ Til (halvt tryk) ] er valgt for brugerdefineret indstilling c1 [ Udløserknap AE-L ], låses eksponeringen, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

At tage flere billeder på samme fokusafstand
 • Fokus forbliver låst, hvis du holder A knappen nede mellem optagelserne, så der kan tages flere billeder efter hinanden med samme fokusindstilling.

 • Fokus forbliver også låst, hvis du holder udløserknappen nede halvvejs mellem optagelserne.