Før du tager billeder, skal du kontrollere batteriniveauet og antallet af resterende eksponeringer.

Batteriniveau

Kontroller batteriniveauet, før du tager billeder. Batteriniveauet vises i kontrolpanelet og søgeren.

Kontrolpanel

Søger

Beskrivelse

L

Batteri fuldt opladet.

K

Batteri delvist afladet.

J

I

H

d

Lavt batteri. Oplad batteri eller klar reservebatteri.

H (blinker)

d (blinker)

Udløser deaktiveret. Oplad eller udskift batteri.

Hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer

Kontrolpanelet og søgeren viser antallet af yderligere billeder, der kan tages med de aktuelle indstillinger (dvs. antallet af resterende eksponeringer).

  • Kontrolpanelet viser den eller de pladser, der i øjeblikket rummer et hukommelseskort (eksemplet viser de ikoner, der vises, når kort er indsat i begge slots).

  • Ved standardindstillinger er [ Overflow ] valgt for [ Rolle spillet af kort i slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen. Når to hukommelseskort er isat, vil billeder først blive optaget på kortet i slot 1, og der skiftes til slot 2, når kortet i slot 1 er fyldt.

  • Hvis der er isat to hukommelseskort, vil kameraet vise antallet af yderligere billeder, der kan optages på kortet i Slot 1. Når kortet i Slot 1 er fuldt, vil displayet vise antallet af resterende eksponeringer på kortet i Slot 1. 2.

  • Værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede. For eksempel vises værdier mellem 1400 og 1499 som 1,4 k.

  • Hvis hukommelseskortet er fuldt eller låst, eller der er opstået en kortfejl, blinker ikonet for det berørte slot.