Følg nedenstående trin for at montere en valgfri flashenhed på kameraet og tage billeder med flashen.

 1. Monter enheden på tilbehørsskoen.

  Se vejledningen, der fulgte med enheden, for detaljer.

 2. Tænd for kameraet og flashenheden.

  Blitzen begynder at oplade; flash-klar-indikatoren ( c ) vil blive vist i søgeren, når opladningen er fuldført.

 3. Juster blitzindstillinger.

  Vælg flashkontroltilstand ( Blitzkontroltilstand ) og blitztilstand ( Flash-tilstande ).

 4. Juster lukkerhastighed og blænde.

 5. Tag billeder.

Lukketid

Lukkerhastigheden kan indstilles som følger, når der bruges en ekstra flashenhed:

Mode

Lukketid

b , P , A , EFCT ( ekskluderet j og m

Indstilles automatisk af kameraet ( 1 / 200 s – 1 / 60 s) *

S

Værdi valgt af bruger ( 1 / 200 s–30 s)

M

Værdi valgt af brugeren (1/200 s-30 s, pære, Time)

 • Lukkerhastigheden kan indstilles så langsom som 30 sek., hvis langsom synkronisering, langsom synkronisering med bagerste gardin eller langsom synkronisering med reduktion af røde øjne er valgt til flashtilstand.

Tredjeparts Flash-enheder

Kameraet kan ikke bruges sammen med flashenheder, der vil påføre spændinger over 250 V til kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Brug af sådanne flashenheder kan ikke kun forstyrre normal drift af kameraet, men også beskadige kameraets og/eller flashens flashsynkroniseringskredsløb.

i-TTL Flash Control

Når en valgfri flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting System, er tilsluttet og indstillet til TTL, bruger kameraet monitor-forflash til balanceret eller standard i-TTL-udfyldningsflash-kontrol. i-TTL-flashstyring er ikke tilgængelig med flashenheder, der ikke understøtter Nikon Creative Lighting System. Kameraet understøtter følgende typer i-TTL-flashstyring:

Flash kontrol

Beskrivelse

i-TTL balanceret udfyldningsflash

Kameraet bruger i-TTL balanceret udfyldningsflash-flashkontrol for en naturlig balance mellem hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Efter at der er trykket på udløserknappen og umiddelbart før hovedflashen, udsender flashenheden en række skærmforflash, som kameraet bruger til at optimere flashudladningen for at opnå balance mellem hovedmotivet og omgivende baggrundsbelysning.

Standard i-TTL-udfyldningsflash

Blitzeffekt justeres for at bringe belysningen i rammen til standardniveau; baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af baggrundsdetaljer, eller når eksponeringskompensation bruges.

 • Standard i-TTL-udfyldningsflash aktiveres automatisk, når [ Spotmåling ] er valgt.