En række tilbehør er tilgængeligt til dit Nikon-kamera.

Strømkilder
 • EN-EL15b genopladeligt Li-ion-batteri : EN-EL15b-batterier kan bruges med Nikon D780 digitalkameraer.

  • EN-EL15c/EN-EL15a/EN-EL15 batterier kan også bruges. Bemærk dog, at der nogle gange kan tages færre billeder på en enkelt opladning med en EN-EL15 end med en EN-EL15c/EN-EL15b/EN-EL15a ( Batteriudholdenhed ).

 • MH-25a batterioplader : MH-25a kan bruges til at genoplade EN-EL15b batterier.

  • MH-25 batteriopladere kan også bruges.

 • EH-7P AC-opladningsadapter : EH-7P kan bruges til at oplade EN-EL15c/EN-EL15b-batterier, der er sat i kameraet.

  • Batteriet oplades kun, når kameraet er slukket.

  • EH-7P kan ikke bruges til at oplade EN-EL15a/EN-EL15 batterier.

 • EP-5B strømstik, EH-5d, EH-5c og EH-5b AC-adaptere : Brug AC-adaptere til at forsyne kameraet med strøm i længere perioder.

  • EP-5B er påkrævet for at tilslutte kameraet til AC-adapteren. Se "Tilslutning af et strømstik og lysnetadapter" ( AC-adaptere til opladning) for detaljer.

Tilbehør til sko

BS-3/BS-1 Tilbehørsskobetræk : Tilbehørsskobetræk beskytter tilbehørsskoen, når der ikke er monteret en flashenhed.

Kropshætter

BF-1B Body Cap/BF-1A Body Cap : Body caps forhindrer, at støv kommer ind i kameraet, når der ikke er nogen linse på plads.

Tilbehør til søgerokular
 • DK‑20C Okularkorrektionslinser : Linser fås med dioptrier på –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m –1, når kameraets dioptrijusteringskontrol er i den neutrale position (–1 m –1 ). Test okularkorrektionslinser før køb for at sikre, at det ønskede fokus kan opnås. Brug kun okularkorrektionslinser, hvis den ønskede fokus ikke kan opnås med den indbyggede dioptrijusteringskontrol (–3 til +1 m –1 ). Gummi-øjekoppen kan ikke bruges med okularkorrektionslinser.

 • DK-21M forstørrelsesglas : DK-21M forstørrer visningen gennem søgeren med cirka 1,17 × (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig; -1,0 m -1 ) for større præcision ved indramning.

 • DG-2 Magnifier : DG-2 forstørrer scenen, der vises i midten af søgeren, for større præcision under fokusering.

 • DK-22 okularadapter : DK-22 bruges, når DG-2 forstørrelsesglas monteres.

 • DR-6 højrevinklet visningsudstyr : DR-6 fastgøres i en ret vinkel til søgerokularet, så billedet i søgeren kan ses vinkelret på objektivet (f.eks. direkte fra oven, når kameraet er vandret ).

Filtre
 • Neutral Color (NC) filtre kan bruges til at beskytte linsen.

 • Kameraet kan ikke bruges med lineære polariserende filtre. Brug det cirkulære polarisationsfilter C-PL eller C-PLII i stedet.

 • Filtre kan forårsage spøgelser, når motivet er indrammet mod et stærkt lys, eller når en skarp lyskilde er i rammen. Filtre kan fjernes, hvis der opstår ghosting.

 • RGB og 3D-RGB matrixmåling giver muligvis ikke de ønskede resultater med filtre med eksponeringsfaktorer (filterfaktorer) over 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12); vi foreslår, at der i stedet vælges [ Centervægtet måling ]. Se filtermanualen for detaljer.

 • Filtre beregnet til fotografering med specielle effekter kan forstyrre autofokus eller den elektroniske afstandsmåler.

Trådløse sendere

WT-7 trådløs sender * : Brug WT-7 til at uploade billeder over et trådløst netværk eller styre kameraet fra en computer, der kører Camera Control Pro 2 (tilgængelig separat). Du kan også tage og gennemse billeder eksternt fra en computer eller smartenhed.

 • Kræver et trådløst netværk og en vis grundlæggende netværksviden. Sørg for at opdatere den trådløse sendersoftware til den nyeste version.

Trådløse fjernbetjeninger
 • WR-R10 trådløs fjernbetjening/WR-T10 trådløs fjernbetjening : Når en WR-R10 trådløs fjernbetjening er tilsluttet til tilbehørsterminalen, kan kameraet fjernbetjenes ved hjælp af en WR-T10 trådløs fjernbetjening.

  • WR-R10 kan også bruges til at styre radiostyrede flashenheder.

  • Til synkroniseret udløsning, der involverer mere end ét kamera, klargør du flere kameraer med parrede WR-R10-enheder tilsluttet.

 • Når du tilslutter WR-R10, skal du sørge for, at dækslerne til tilbehørsterminalen og USB- og HDMI-stikkene er helt åbne.

 • WR-1 trådløs fjernbetjening : WR-1 enheder bruges med WR-R10 eller WR-T10 trådløse fjernbetjeninger eller med andre WR-1 fjernbetjeninger, hvor WR-1 enhederne fungerer som enten sendere eller modtagere. Når en WR-R10 eller en WR-1 konfigureret som en modtager er tilsluttet kameraets tilbehørsterminal, kan en WR-T10 eller en anden WR-1 konfigureret som en sender bruges til at tage billeder eksternt. Kameraindstillinger kan også justeres ved hjælp af en WR-1 konfigureret som en sender.

 • Sørg for, at firmwaren til WR-R10 og WR-1 er blevet opdateret til de seneste versioner (WR-R10 firmwareversion 3.0 eller nyere og WR-1 firmwareversion 1.0.1 eller nyere). For oplysninger om firmwareopdateringer, se Nikons websted for dit område. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, når du opdaterer firmwaren til WR-R10 fra versioner før version 2.0 til version 3.0 eller nyere.

Fjernbetjeningsledninger

MC-DC2 fjernbetjeningsledning (længde 1 m/3 ft 4 tommer) : Når den er tilsluttet kameraets tilbehørsterminal, kan MC-DC2 bruges til at fjernudløse lukkeren.

USB kabler
 • UC-E24 USB-kabel : Et USB-kabel med et type C-stik til tilslutning til kameraet og et type A-stik til tilslutning til USB-enheden.

 • UC-E25 USB-kabel : Et USB-kabel med to type C-stik.

HDMI kabler

HC-E1 HDMI-kabel : Et HDMI-kabel med et type C-stik til tilslutning til kameraet og et type A-stik til tilslutning til HDMI-enheder.

Mikrofoner
 • ME-1 stereomikrofon : Slut ME-1 til kameraets mikrofonstik for at optage stereolyd. Brug af en ekstern mikrofon reducerer også chancen for at opfange udstyrsstøj, såsom lyde produceret af objektivet under autofokus.

 • ME-W1 trådløs mikrofon : En trådløs Bluetooth-mikrofon. Brug ME-W1 til optagelse uden for kameraet.

Filmdigitaliseringsadaptere

ES-2 film digitaliseringsadapter : ES-2 film digitaliseringsadapteren bruges til at fastgøre 35 mm film på plads, så den kan fotograferes. Den kan bruges med Nikon-objektiver monteret på Nikon spejlreflekskameraer. For information om kompatible objektiver, se manualen til ES-2.

Tilbehør terminaltilbehør

Følgende tilbehør kan tilsluttes til tilbehørsterminalen.

 • WR-R10 trådløs fjernbetjening

 • WR-1 trådløs fjernbetjening

 • MC-DC2 fjernbetjeningsledning

Luk kameraets stikdæksel, når terminalen ikke er i brug. Fremmedlegemer i stikket kan forårsage fejlfunktion.

Kompatibelt tilbehør
 • Tilgængeligheden kan variere alt efter land eller område.

 • Se vores hjemmeside eller brochurer for den seneste information.

Montering og fjernelse af tilbehørsskobetræk

Tilbehørsskoens dæksel (fås separat) glider ind i tilbehørsskoen som vist. For at fjerne dækslet skal du holde kameraet fast, trykke dækslet ned med en tommelfinger og skubbe det i den viste retning.

Tilslutning af et strømstik og lysnetadapter

Sluk kameraet, før du tilslutter et valgfrit strømstik og AC-adapter.

 1. Åbn dækslerne til batterikammeret ( q ) og strømstikket ( w ).
 2. Indsæt EP‑5B-strømstikket.
  • Sørg for at indsætte stikket i den rigtige retning.

  • Brug stikket til at holde den orange batterilås trykket til den ene side, og skub stikket ind i batterikammeret, indtil låsen låser stikket på plads.

 3. Luk batterikammerdækslet.

  Placer strømtilslutningskablet, så det passerer gennem strømstikket, og luk batterikammerdækslet.

 4. Tilslut EH‑5d/EH‑5c/EH‑5b AC-adapteren.

  • Tilslut AC-adapterens strømkabel til AC-stikket på AC-adapteren ( e ).

  • Tilslut strømkablet til DC-stikket ( r ).

  • Et P ikon vises på skærmen, når kameraet får strøm fra AC-adapteren og strømstikket.

Opladning af AC-adaptere

 • Når de er sat i kameraet, oplades EN-EL15c/EN-EL15b genopladelige Li-ion-batterier, mens kameraet er tilsluttet en valgfri EH-7P opladnings-vekselstrømsadapter.

 • Opladning af AC-adaptere kan ikke bruges til at oplade EN-EL15a/EN-EL15-batterier. Brug MH-25a batteriopladeren i stedet.

 • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka to timer og 35 minutter.

 • Bemærk, at i lande eller områder, hvor det kræves, leveres opladnings-vekselstrømsadaptere med en tilsluttet stikadapter; formen på stikadapteren varierer med salgslandet.

 1. Indsæt EN-EL15c/EN-EL15b i kameraet ( Isætning af batteriet ).
 2. Når du har bekræftet, at kameraet er slukket, skal du tilslutte opladnings-vekselstrømsadapteren og tilslutte adapteren.

  1

  EH‑7P AC-adapter til opladning

  2

  Opladningslampe

  • Sæt stikket lige ind i stikkontakten i stedet for i en vinkel.

  • Opladningslampen lyser gult, mens opladning er i gang. Opladningslampen slukker, når opladningen er fuldført.

  • Batteriet oplades ikke, mens kameraet er tændt.

  • Bemærk, at selvom kameraet kan bruges, mens det er tilsluttet, trækker kameraet ikke strøm fra den opladede AC-adapter, mens kameraet er tændt.

 3. Tag opladnings-vekselstrømsadapteren ud, når opladningen er færdig.

  Frakobl opladnings-vekselstrømsadapteren fra kameraet.

AC-opladningsadapteren

Hvis batteriet ikke kan oplades ved hjælp af opladnings-vekselstrømsadapteren, for eksempel fordi batteriet ikke er kompatibelt, eller kameraets temperatur er forhøjet, blinker opladningslampen hurtigt i ca. 30 sekunder og slukker derefter. Hvis opladningslampen er slukket, og du ikke har observeret batteriets opladning, skal du tænde for kameraet og kontrollere batteriniveauet.