Film kan redigeres ved hjælp af følgende muligheder:

Mulighed

Beskrivelse

9

[ Vælg start-/slutpunkt ]

Opret en kopi, hvorfra uønskede optagelser er blevet fjernet.

4

[ Gem aktuel ramme ]

Gem et valgt billede som et JPEG-stillbillede.

r

[ Tilføj indeks ]

Tilføj indekser til film under afspilning. Indekser kan bruges til hurtigt at lokalisere billeder under afspilning og redigering ( Save Selected Frames ).

o

[ Slet indeks ]

Slet indekser fra film ( Gem aktuelt billede ).

Trimning af film

Sådan laver du trimmede kopier af film:

 1. Vis en film i fuld billedformat ( Afspilning i fuld skærm ).

 2. Sæt filmen på pause på den nye åbningsramme.

  Afspil filmen som beskrevet i "Se film" ( Visning af film ), tryk på J at starte og genoptage afspilning og 3 at holde pause og tryk på 4 eller 2 eller drej på hovedkommandohjulet for at finde det ønskede billede. Din omtrentlige position i filmen kan fastslås fra filmens statuslinje. Sæt afspilningen på pause, når du når den nye åbningsramme.

 3. Vælg [ Vælg start-/slutpunkt ].

  Tryk på i knappen, fremhæv derefter [ Vælg start-/slutpunkt ], og tryk på 2 .

 4. Vælg startpunktet.

  For at oprette en kopi, der starter fra den aktuelle ramme, skal du fremhæve [ Startpunkt ] og trykke på J . Rammerne før den aktuelle ramme vil blive fjernet, når du gemmer kopien i trin 10.

 5. Bekræft det nye startpunkt.

  Hvis den ønskede ramme ikke vises i øjeblikket, skal du trykke på 4 eller 2 at gå frem eller tilbage (for at springe til 10 s frem eller tilbage, drej hovedkommandohjulet; for at springe til første eller sidste billede, drej underkommandohjulet).

 6. Vælg slutpunktet.

  Tryk på Q / g ( U ) for at skifte fra startpunkt ( w ) til slutpunkt ( x ) valgværktøjet, og vælg derefter den afsluttende ramme som beskrevet i trin 5. Rammerne efter den valgte ramme vil blive fjernet, når du gemmer kopier i trin 10.

 7. Opret kopien.

  Når den ønskede lukkeramme vises, skal du trykke på 1 .

 8. Forhåndsvisning af filmen.

  For at få vist kopien skal du markere [ Preview ] og trykke på J (for at afbryde forhåndsvisningen og vende tilbage til menuen med gem-indstillinger, tryk på 1 ). For at forlade den aktuelle kopi og vælge et nyt start- eller slutpunkt som beskrevet ovenfor, skal du fremhæve [ Annuller ] og trykke på J ; for at gemme kopien, fortsæt til trin 9.

 9. Vælg en gem mulighed.
  • [ Gem som ny fil ]: Gem den redigerede kopi i en ny fil.

  • [ Overskriv eksisterende fil ]: Erstat den originale film med den redigerede kopi.

 10. Gem kopien.

  Tryk på J at gemme kopien.

Trimning af film
 • Film skal være mindst to sekunder lange. Kopien vil ikke blive gemt, hvis der ikke er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet.

 • Kopier har samme tidspunkt og dato for oprettelse som originalen.

Fjernelse af åbnings- eller lukkeoptagelser

For kun at fjerne åbningsoptagelserne fra filmen skal du fortsætte til trin 7 uden at trykke på knappen Q / g ( U ) i trin 6. For kun at fjerne de afsluttende optagelser skal du vælge [ Slutpunkt ] i trin 4, vælge den afsluttende ramme og fortsæt til trin 7 uden at trykke på knappen Q / g ( U ) i trin 6.

Retoucheringsmenuen [ Trim Movie ] Mulighed

Film kan også redigeres ved at bruge punktet [ Trim movie ] i retoucheringsmenuen.

Gem valgte rammer

Sådan gemmer du en kopi af et valgt billede som et JPEG-stillbillede:

 1. Sæt filmen på pause på det ønskede billede.

  Afspil filmen som beskrevet i "Se film" ( Visning af film ), tryk på J at starte og genoptage afspilning og 3 at holde pause. Sæt filmen på pause ved det billede, du har til hensigt at kopiere.

 2. Vælg [ Gem aktuel ramme ].

  Tryk på i knappen, fremhæv derefter [ Gem aktuelt billede ], og tryk på J at oprette en JPEG-kopi af det aktuelle billede. Billedet vil blive optaget med de dimensioner, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] i filmoptagelsesmenuen.

Gem nuværende ramme

JPEG-filmstillbilleder, der er oprettet med [ Gem aktuelt billede ], kan ikke retoucheres. JPEG film stillbilleder mangler nogle kategorier af fotoinformation ( Fotoinformation ).

Tilføjelse af indekser til film

 1. Sæt afspilning på pause på det ønskede billede.
  • Tryk på 3 at sætte afspilningen på pause.

  • Tryk på 4 eller 2 at finde den ønskede ramme.

 2. Vælg [ Tilføj indeks ].
  • Tryk på i -knappen, fremhæv [Add indeks], og tryk på J for at tilføje et indeks.

  • Der kan tilføjes op til 20 indekser til hver film.

Sletning af indekser

Efter at dreje det forreste kommandohjul for at springe til det ønskede indeks, enten mens afspilningen er i gang eller når afspilningen er standset, skal du trykke på i -knappen for at få vist en menu. Det valgte indeks kan derefter slettes ved at fremhæve [ Slet indeks ] og trykke på J