Brug punktet [ Interval timer-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen til at tage billeder med et valgt interval, indtil et bestemt antal billeder er blevet optaget. Vælg en anden udløsertilstand end E og Mup , når du bruger intervaltimeren.

Indstillinger for intervaltimeroptagelse

Mulighed

Beskrivelse

[ Start ]

Start intervaltimerfotografering, enten efter 3 s ([ Nu ] valgt for [ Vælg startdag/tid ]) eller på en valgt dato og tid [ Vælg dag/klokkeslæt ]. Optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget.

[ Vælg startdag/tidspunkt ]

Vælg en startmulighed. Vælg [ Nu ] for at begynde at optage med det samme. For at begynde at optage på en valgt dato og klokkeslæt skal du vælge [ Vælg dag/klokkeslæt ].

[ Interval ]

Vælg intervallet (timer, minutter og sekunder) mellem billederne.

[ Interval×shots/interval ]

Vælg antallet af intervaller og antallet af skud pr. interval.

[ Eksponeringsudjævning ]

Ved at vælge [ Til ] kan kameraet justere eksponeringen, så den matcher det forrige billede.

 • Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at forkorte intervallet mellem skud.

 • Eksponeringsudjævning træder ikke i kraft i tilstand M , hvis [ Fra ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.

[ Stille fotografering ]

Vælg [ Til ] for at dæmpe lukkeren og eliminere de vibrationer, den producerer under optagelse.

 • Hvis du vælger [ Til ], bliver kameraet ikke helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.

[ Intervalprioritet ]

 • [ Til ]: Vælg [ Til ] for at sikre, at billeder optaget i tilstandene P og A tages med det valgte interval.

  • Flashfotografering er deaktiveret.

  • Antallet af billeder er indstillet til 1, selvom antallet af billeder valgt for [ Interval×shots/interval ] er 2 eller mere.

  • Hvis AF-S er valgt til autofokustilstand, eller hvis AF-A er valgt, og der tages billeder med AF-S , skal du vælge [ Release ] for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ]. Hvis AF-C er valgt, eller hvis AF-A er valgt, og der tages billeder med AF-C , skal du vælge [ Release ] for brugerdefineret indstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ].

  • Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ], og den valgte tid for [ Min. lukkerhastighed ] er længere end intervallet, vil den valgte tid for intervallet have prioritet over den valgte lukkerhastighed.

 • [ Fra ]: Vælg [ Fra ] for at sikre, at fotos eksponeres korrekt.

[ Fokus før hvert skud ]

Hvis [ Til ] er valgt, vil kameraet fokusere før hvert billede efter det første.

[ Valgmuligheder ]

Kombiner interval-timerfotografering med andre muligheder.

 • [ AE-bracketing ]: Udfør eksponeringsbracketing under interval-timerfotografering.

 • [ Time-lapse-film ]: Brug de billeder, der er taget under interval-timer-fotografering, til at skabe en time-lapse-film med et billedformat på 16:9. Kameraet gemmer både billederne og time-lapse-filmen.

  • Hvis du vælger [ 1:1 (24×24) ] for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i fotooptagelsesmenuen, deaktiveres udløseren.

  • Film oprettet ved hjælp af [ Time-lapse movie ] optages i [ sRGB ] farverum, uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Color space ] i fotooptagelsesmenuen.

 • [ Fra ]: Udfør ikke yderligere handlinger under intervaltimerfotografering.

[ Starter lagermappe ]

Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge:

 • [ Ny mappe ]: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.

 • [ Nulstil filnummerering ]: Filnummerering nulstilles til 0001, hver gang en ny mappe oprettes.

Før optagelse
 • Før du begynder at fotografere med intervaltimer, skal du tage et testbillede med de aktuelle indstillinger.

 • Vælg [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen, og sørg for, at kameraets ur er indstillet til den korrekte tid og dato.

 • Vi anbefaler at bruge et stativ og deaktivere linsens vibrationsreduktion (VR). Monter kameraet på et stativ, før optagelsen begynder.

 • Sørg for, at kameraets batteri er fuldt opladet for at sikre, at optagelsen ikke afbrydes. Hvis du er i tvivl, skal du oplade batteriet før brug eller bruge en AC-adapter og strømstik (tilgængelig separat).

 • Når du tager billeder med dit øje fra søgeren og [ Fra ] valgt for [ Silent photography ], skal du fjerne gummiøjekoppen og dække søgeren med den medfølgende okularhætte for at forhindre, at lys kommer ind via søgeren og forstyrrer fotografier og eksponering ( Dæk søgeren ) .

Interval-timer fotografering

 1. Fremhæv [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .
 2. Juster indstillinger for intervaltimer.

  Juster intervaltimerindstillinger som beskrevet nedenfor.

  • Sådan vælger du startdag og -tidspunkt :

   Fremhæv [ Vælg startdag/tid ], og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • Vælg [ Nu ] for at begynde at optage med det samme. For at begynde at optage på en valgt dato og klokkeslæt skal du vælge [ Vælg dag/klokkeslæt ], vælg derefter dato og klokkeslæt og tryk på J .

  • Sådan vælger du intervallet mellem billeder :

   Fremhæv [ Interval ], og tryk på 2 .

   Vælg et interval (timer, minutter og sekunder), og tryk på J .

  • Sådan vælger du antallet af billeder pr. interval :

   Fremhæv [ Intervals×shots/interval ] og tryk på 2 .

   Vælg antallet af intervaller og antallet af billeder pr. interval, og tryk på J .

   • I S- tilstand (enkeltbillede) tages billederne for hvert interval med hastigheden for

    Ch-
    udløsningstilstand.

   • Når [ Fra ] er valgt for [ Stille fotografering ], vil det maksimale antal intervaller variere med antallet af billeder pr. interval.

  • Sådan aktiverer eller deaktiverer du eksponeringsudjævning :

   Fremhæv [ Exposure smoothing ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Sådan aktiverer eller deaktiverer du stille fotografering :

   Fremhæv [ Silent photography ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • Hvis [ Til ] er valgt, er den eneste gang, lyden fra lukkeren eller spejlet høres, når spejlet hæves eller sænkes ved starten og slutningen af optagelsen.

  • Sådan vælger du en intervalprioritetsindstilling :

   Fremhæv [ Intervalprioritet ], og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg, om kameraet skal fokusere før hvert billede efter det første :

   Fremhæv [ Fokus før hvert billede ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Sådan vælger du yderligere muligheder :

   Fremhæv [ Indstillinger ], og tryk på 2 .

   Fremhæv [ AE-bracketing ] eller [ Time-lapse-film ], og tryk på 2 .

   • Vælg [ Antal billeder ] og [ Increment ] ([ AE-bracketing ]) eller [ Frame size/frame rate ] og [ Destination ] ([ Time-lapse movie ]).

  • Valg af startmappeindstillinger :

   Fremhæv [ Start lagermappe ], og tryk på 2 .

   Fremhæv indstillinger, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Tryk på J for at fortsætte.

 3. Begynd at skyde.

  Fremhæv [ Start ], og tryk på J Den første serie af billeder vil blive taget på det angivne starttidspunkt, eller efter ca. 3 s, hvis [ Nu ] blev valgt for [ Vælg startdag/tid ] i trin 2. Optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget .

Interval-timer fotografering
 • Vælg et interval, der er længere end den tid, der er nødvendig for at tage det valgte antal billeder med den forudsagte lukkerhastighed. Bemærk, at under faktisk intervaltimerfotografering skal kameraet ikke kun tage billeder med det valgte interval, men skal også have tilstrækkelig tid til at fuldføre eksponeringerne og udføre sådanne opgaver som at behandle billederne. Hvis intervallet er for kort til at tage det valgte antal billeder, springer kameraet muligvis til næste interval uden at tage billeder.

 • Hvis intervallet er for kort, kan det samlede antal billeder, der tages, være mindre end det, der er valgt for [ Intervals×shots/interval ].

 • Hvis du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er længere end den tid, flashen skal oplade. Hvis intervallet er for kort, kan flashen udløses med mindre end den kraft, der er nødvendig for fuld eksponering.

 • Hvis optagelsen ikke kan fortsætte med de aktuelle indstillinger – for eksempel hvis lukkerhastigheden er indstillet til A (bulb) eller % (tid), er intervallet [ 00:00'00" ], eller starttidspunktet er mindre end et minut – en advarsel vil blive vist på skærmen.

 • Hvis [ Til ] er valgt for [ Stille fotografering ] eller [ Time-lapse-film ] er valgt for [ Options ], udløber standby-timeren ikke under interval-timerfotografering, uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling c2 [ Standby timer ] .

 • Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der vil ikke blive taget billeder. Indsæt et andet hukommelseskort, og fortsæt optagelsen ( Pause interval-timerfotografering ).

 • Interval-timerfotografering sættes på pause, hvis:

  • Kameraet slukkes og tændes igen (når kameraet er slukket, kan batterier og hukommelseskort udskiftes uden at afslutte interval-timerfotografering)

  • E eller

   Mup
   er valgt til udløsertilstand

 • Ændring af kameraindstillinger, mens intervaltimeren er aktiv, kan medføre, at optagelsen afsluttes.

Release Mode

Uanset hvilken udløsertilstand, der er valgt, tager kameraet det angivne antal billeder ved hvert interval.

Justering af indstillinger mellem optagelser

Billeder kan ses og optagelse og menuindstillinger justeres mellem billederne. Bemærk dog, at skærmen slukker cirka 2 sek. før næste billede tages.

Interval-timerfotografering: Begrænsninger

Interval-timerfotografering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • Live view

 • Filmoptagelse

 • Langtidseksponeringer (pære- eller tidsfotografering)

 • Selvudløseren

 • Bracketing

 • Multieksponering

 • HDR (højt dynamisk område)

 • Fokusskift

 • Den negative digitizer

Når [ Til ] er valgt for [ Stavs fotografering ]

Hvis du vælger [ Til ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomheder på Hi 0,3 til Hi 2

 • Flash fotografering

 • Eksponeringsforsinkelsestilstand

 • Lang eksponeringsstøjreduktion

 • Flimmerreduktion

Indstillinger for intervaltimer

Slukning af kameraet eller valg af en ny udløsertilstand påvirker ikke indstillingerne for intervaltimerfotografering.

Under optagelse

Under intervaltimerfotografering blinker hukommelseskortets adgangslampe. Umiddelbart før det næste optagelsesinterval begynder, viser lukkerhastighedsdisplayet antallet af resterende intervaller, og blændedisplayet viser antallet af resterende billeder i det aktuelle interval.

 • Mellem optagelserne kan antallet af resterende intervaller og antallet af billeder i hvert interval ses ved at trykke udløserknappen halvt ned.

 • Hvis [ Time-lapse movie ] er valgt for [ Options ], vil hukommelseskortets adgangslampe forblive tændt under intervaltimerfotografering.

Pause interval-timerfotografering

Intervaltimerfotografering kan sættes på pause mellem intervallerne ved at trykke på J eller ved at vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Pause ] og trykke på J Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort.

 • Hvis [ Time-lapse movie ] er valgt for [ Options ], vil et tryk på J mellem intervallerne afslutte intervaltimerfotografering.

Genoptagelse af interval-timerfotografering

Optagelsen kan genoptages ved at bruge punktet [ Intervaltimer-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen. Fremgangsmåden er som følger:

Sådan genoptager du optagelsen med det samme:

Fremhæv [ Genstart ], og tryk på J

Sådan genoptager du optagelsen på et bestemt tidspunkt:

For [ Genstart mulighed ] skal du markere [ Vælg dag/tid ] og trykke på 2 .

Vælg en startdato og et starttidspunkt, og tryk på J .

Fremhæv [ Genstart ], og tryk på J

Afslutning af interval-timerfotografering

For at afslutte intervaltimerfotografering, før alle billederne er taget, skal du vælge [ Fra ] for [ Intervaltimeroptagelse ]. Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort. I dette tilfælde skal du trykke på J for at sætte intervaltimerfotografering på pause og derefter vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Fra ], og tryk på J