Opbevaring

Fjern batteriet, når kameraet ikke skal bruges i længere tid. Før du fjerner batteriet, skal du kontrollere, at kameraet er slukket.

Opbevar ikke kameraet på steder, der:

 • er dårligt ventileret eller udsat for fugt på over 60 %

 • er ved siden af udstyr, der producerer stærke elektromagnetiske felter, såsom fjernsyn eller radioer

 • udsættes for temperaturer over 50 °C (122 °F) eller under -10 °C (14 °F)

Rengøring

Fremgangsmåden varierer med den del, der kræver rengøring. Procedurerne er detaljeret nedenfor.

 • Brug ikke alkohol, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Kamerahus

Brug en blæser til at fjerne støv og fnug, og tør derefter forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller ved havet, skal du tørre sand eller salt af med en klud let fugtet i destilleret vand og tørre kameraet grundigt.

Vigtigt : Støv eller andre fremmedlegemer inde i kameraet kan forårsage produktfejl. Skader på grund af tilstedeværelsen af fremmedlegemer inde i kameraet er ikke dækket af garantien.

Objektiv, spejl og søger

Disse glaselementer beskadiges let: Fjern støv og fnug med en blæser. Hvis du bruger en aerosolblæser, skal du holde dåsen lodret for at forhindre udledning af væske, der kan beskadige glaselementer. For at fjerne fingeraftryk og andre pletter skal du påføre en lille mængde linserenser på en blød klud og rengøre forsigtigt.

Overvåge

Fjern støv og fnug med en blæser. Når du fjerner fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre overfladen let af med en blød klud eller et vaskeskind. Udsæt ikke tryk, da dette kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.

Lavpasfilteret

Snavs eller støv, der trænger ind i kameraet, når linser udskiftes, eller kropshætten fjernes, kan sætte sig fast på lavpasfilteret og påvirke dine billeder. Indstillingen "ren billedsensor" vibrerer filteret for at fjerne støv.

Filteret kan til enhver tid rengøres fra menuerne, eller rensning kan udføres automatisk, når kameraet tændes eller slukkes.

Brug af menuerne

 • For maksimal effekt skal du holde kameraet i normal retning (bunden nede).

 • Vælg [ Rens billedsensor ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Rens nu ] og tryk på J at begynde rensningen.

 • Kamerakontroller kan ikke bruges, mens rengøring er i gang. Fjern eller afbryd ikke strømkilden.

 • Opsætningsmenuen vises, når rengøringen er fuldført.

Rengøring af billedsensoren ved opstart og/eller nedlukning

Mulighed

Beskrivelse

5

[ Rens ved opstart ]

Billedsensoren renses automatisk, hver gang kameraet tændes.

6

[ Rengør ved nedlukning ]

Billedsensoren renses automatisk under nedlukning, hver gang kameraet slukkes.

7

[ Rens ved opstart og nedlukning ]

Billedsensoren renses automatisk ved opstart og nedlukning.

[ Rengøring af ]

Automatisk billedsensorrensning fra.

 1. Vælg [ Rens ved opstart/nedlukning ] for [ Rens billedsensor ].

  Hvis du trykker på 2 når [ Rengør ved opstart/nedlukning ] er fremhævet, vises mulighederne for [ Rengør ved opstart/nedlukning ].

 2. Fremhæv en mulighed.

  Tryk på J at vælge den fremhævede indstilling.

Rengøring af billedsensor
 • Brug af kamerakontroller afbryder enhver billedsensorrensning, der påbegyndes som reaktion på betjeningen af afbryderen.

 • Rensning af billedsensoren fjerner muligvis ikke alle fremmedlegemer fra filteret. Rengør filteret manuelt ( Manuel rengøring ) eller kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

 • Hvis billedsensorrensning udføres flere gange i træk, kan billedsensorrensning blive midlertidigt deaktiveret for at beskytte kameraets interne kredsløb. Rengøring kan udføres igen efter kort ventetid.

Manuel rengøring

Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra lavpasfilteret ved hjælp af muligheden "ren billedsensor" ( Lavpasfilteret ), kan filteret rengøres manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at fordi filteret er ekstremt sart og let beskadiget, anbefaler vi, at manuel rengøring kun udføres af en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

 • For at forhindre tab af strøm under driften skal du bruge et fuldt opladet batteri eller tilslutte en valgfri AC-adapter og strømstik.

 • Manuel rengøring kræver brug af punktet [Lås spejl op til rengøring ] i opsætningsmenuen. Elementet [ Lås spejl op til rengøring ] er ikke tilgængeligt ved batteriniveauer på J eller derunder, eller hvis kameraet er forbundet til en smartenhed via Bluetooth eller andre enheder via USB.

 1. Sluk kameraet, og fjern objektivet.

  Tænd kameraet, når du har fjernet objektivet.

 2. Fremhæv [ Lås spejl op til rengøring ] i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

  Kameraet forbereder sig på at låse spejlet.

 3. Tryk på J

  • Spejlet hæves, og lukkergardinet åbnes.

  • Displayet i kontrolpanelet vil blinke. Displayet i søgeren slukkes.

  • Sluk kameraet for at genoprette normal drift uden at inspicere lavpasfilteret.

 4. Hold kameraet, så lys kan trænge ind i kameraet, undersøg filteret for støv eller fnug.

  Hvis der ikke er fremmedlegemer til stede, skal du fortsætte til trin 6.

 5. Fjern eventuelt støv og fnug fra lavpasfilteret med en blæser.
  • Brug ikke en blæsebørste. Børsterne kan beskadige filteret.

  • Snavs, der ikke kan fjernes med en blæser, kan kun fjernes af Nikon-autoriseret servicepersonale. Du må under ingen omstændigheder røre ved eller aftørre filteret.

 6. Sluk kameraet, og udskift objektivet.

  Spejlet vender tilbage til den nede position, og lukkergardinet lukkes.

Brug en pålidelig strømkilde

Lukkergardinet er sart og let beskadiget. Hvis kameraet slukker, mens spejlet er hævet, lukkes gardinet automatisk. For at forhindre beskadigelse af gardinet forårsaget af, at lukkeren utilsigtet lukker under operationen, skal du overholde følgende forholdsregler:

 • Sluk ikke kameraet, mens spejlet er hævet.

 • Fjern eller afbryd ikke strømkilden, mens spejlet er hævet.

 • Hvis batteriet løber tør for strøm, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og selvudløserlampen blinker. Lukkergardinet lukkes, og spejlet sænkes efter ca. to minutter; afslutte rengøring eller eftersyn med det samme.

Fremmedstof på lavpasfilteret

Fremmedlegemer, der trænger ind i kameraet, når linser eller kropshætter fjernes eller udskiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet) kan sætte sig fast på lavpasfilteret, hvor det kan forekomme på billeder taget under visse forhold. For at forhindre indtrængning af fremmedlegemer, når du sætter kameradækslet på eller udskifter linser, skal du undgå støvede omgivelser og sørge for at fjerne alt støv og andre fremmedlegemer, der kan sidde fast på kameraholderen, objektivfatningen eller kameradækslet. For at beskytte kameraet, når der ikke er noget objektiv på plads, skal du sørge for at udskifte den medfølgende kropshætte. Skulle du støde på fremmedlegemer, som ikke kan fjernes ved hjælp af billedsensorens rensefunktion ( Lavpasfilteret ), rengør lavpasfilteret som beskrevet i "Manuel rengøring" ( Manuel rengøring ), eller få filteret renset af autoriseret Nikon-servicepersonale. Fotografier påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren kan retoucheres ved hjælp af de rene billedmuligheder, der er tilgængelige i nogle billedbehandlingsapplikationer.

Service af kamera og tilbehør

Kameraet er en præcisionsenhed og kræver regelmæssig service; Nikon anbefaler, at kameraet efterses en gang hvert til hvert andet år, og at det efterses en gang hvert tredje til femte år (bemærk, at der opkræves gebyrer for disse tjenester).

 • Hyppig inspektion og service anbefales især, hvis kameraet bruges professionelt.

 • Alt tilbehør, der regelmæssigt bruges sammen med kameraet, såsom linser eller valgfri flashenheder, skal medfølge, når kameraet efterses eller serviceres.