For hurtig adgang til ofte brugte indstillinger skal du trykke på i knappen eller trykke på i ikonet i live-visningsdisplayet for at se i menuen.

  • Fremhæv elementer ved hjælp af multivælgeren, og tryk på J at få vist valgmuligheder. Fremhæv den ønskede indstilling, og tryk på J at vælge og vende tilbage til i menuen.

  • i knappen for at annullere og vende tilbage til det forrige display.

  • Forskellige menuer vises under søgerfotografering, livevisning og filmoptagelse.

Nedtonede genstande

Nogle punkter og menuindstillinger kan være utilgængelige afhængigt af tilstanden og kamerastatus. Utilgængelige elementer vises i gråt og kan ikke vælges.

Kommandohjulene
  • Hovedkommandohjulet kan bruges til at vælge indstillingen for det punkt, der aktuelt er fremhævet i i menuen. Muligheder for den valgte indstilling, hvis nogen, kan vælges ved at dreje det underordnede kommandohjul.

  • Nogle elementer kan justeres ved at dreje på begge hjul.

  • Tryk på J at gemme ændringer. Du kan også gemme ændringer ved at trykke udløserknappen halvt ned eller fremhæve et andet punkt.

Stillfotografi i menuen

Hvis du trykker på i knappen under stillfotografering, vises punkterne nedenfor. Fremhæv det ønskede punkt ved hjælp af multivælgeren, og tryk på J at få vist valgmuligheder.

Søgerfotografering

Live view fotografering

1

Indstil billedkontrol

2

Billede kvalitet

3

Flash-tilstand

4

Wi-Fi-forbindelse

5

Autofokustilstand

6

Vælg billedområde 1

7

hvidbalance

8

Billedestørrelse

9

Måling

10

Aktiv D-Lighting

11

AF-områdetilstand

12

Brugerdefinerede kontroller 1

13

Negativ digitizer 2

14

Eksponeringseksempel 2

  1. Vises kun under søgerfotografering.

  2. Vises kun under live view-fotografering.

Tilpas i Menu

Vælg de elementer, der vises i i menuerne. Brug Custom Settings f1 [ Customize i menu ] og f2 [ Customize i menu (Lv) ] til at vælge de elementer, der vises i henholdsvis søger og livefotografering.

Film i menuen

Ved at trykke på i knappen under filmoptagelse vises nedenstående elementer. Fremhæv det ønskede punkt ved hjælp af multivælgeren, og tryk på J at få vist valgmuligheder.

1

Indstil billedkontrol

2

Rammestørrelse og rate/billedkvalitet

3

Reduktion af vindstøj

4

Wi-Fi-forbindelse

5

Autofokustilstand

6

Bestemmelsessted

7

hvidbalance

8

Mikrofonfølsomhed

9

Måling

10

Aktiv D-Lighting

11

AF-områdetilstand

12

Elektronisk VR

Tilpas i Menu

Brug Custom Setting g1 [ Customize i menu ] til at vælge de elementer, der vises i filmen i menuen.

Menuen Afspilning i

Ved at trykke på i -knappen under afspilning viser en kontekstafhængig i menu over ofte brugte afspilningsmuligheder.

Fotoafspilning

Afspilning af film

Filmafspilning sat på pause