Brug knappen E (eksponeringskompensation) til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår. Eksponeringskompensation kan bruges til at gøre billeder lysere eller mørkere.

-1 EV

Ingen eksponeringskompensation

+1 EV

E knappen

E knappen kan være deaktiveret i nogle optagetilstande, eller når visse forhold gør sig gældende.

Justering af eksponeringskompensation

Hold knappen E nede, og drej hovedkommandohjulet.

  • Højere værdier gør motivet lysere, lavere værdier mørkere.

  • Normal eksponering kan gendannes ved at indstille eksponeringskompensation til ±0,0. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet er slukket.