Hvad Wi-Fi kan gøre for dig

Opret forbindelse via Wi-Fi for at uploade udvalgte billeder til en computer.

Det trådløse senderværktøj

Når du har konfigureret kameraet til tilslutning, skal du parre det med computeren ved hjælp af Wireless Transmitter Utility, før du kan uploade billeder via Wi-Fi. Når enhederne er parret, vil du være i stand til at oprette forbindelse til computeren fra kameraet.

 • Wireless Transmitter Utility er et computerprogram, der kan downloades fra Nikon Download Center:
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • Sørg for at downloade den seneste version efter at have læst udgivelsesbemærkningerne og systemkravene.

Infrastruktur og Access-Point Modes

Kameraet kan tilsluttes enten via en trådløs router på et eksisterende netværk (infrastrukturtilstand) eller ved direkte trådløs forbindelse (adgangspunkttilstand).

Access-Point-tilstand

Kameraet og computeren forbindes via direkte trådløs forbindelse, hvor kameraet fungerer som et trådløst LAN-adgangspunkt og uden behov for komplicerede justeringer af indstillinger. Vælg denne mulighed, når du arbejder udendørs eller i andre situationer, hvor computeren ikke allerede er tilsluttet et trådløst netværk. Computeren kan ikke oprette forbindelse til internettet, mens den er tilsluttet kameraet.

 • For at oprette en ny værtsprofil skal du vælge [ Direkte forbindelse til pc ] i forbindelsesguiden.

Infrastrukturtilstand

Kameraet forbindes til en computer på et eksisterende netværk (inklusive hjemmenetværk) via en trådløs router. Computeren kan stadig oprette forbindelse til internettet, mens den er tilsluttet kameraet.

 • For at oprette en ny netværksprofil skal du vælge [ Søg efter Wi-Fi-netværk ] i forbindelsesguiden.

Infrastrukturtilstand

Denne vejledning antager, at du opretter forbindelse via et eksisterende trådløst netværk. Forbindelse til computere uden for det lokale netværk er ikke understøttet.

Tilslutning i Access-Point-tilstand

Følg nedenstående trin for at oprette en direkte trådløs forbindelse til en computer i adgangspunkttilstand.

 1. Vis netværksindstillinger.

  Vælg [ Connect to PC ] i kameraets opsætningsmenu, fremhæv derefter [ Network settings ] og tryk på 2 .

 2. Vælg [ Opret profil ].

  Fremhæv [ Opret profil ], og tryk på J

 3. Vælg [ Direkte forbindelse til pc ].
  • Fremhæv [ Direkte forbindelse til pc ], og tryk på J

  • Kameraets SSID og krypteringsnøglen vil blive vist.

 4. Tilslut fra computeren.

  Windows :

  Klik på ikonet for trådløst LAN på proceslinjen, og vælg det SSID, der vises af kameraet i trin 3. Når du bliver bedt om at indtaste netværkssikkerhedsnøglen, skal du indtaste krypteringsnøglen, der vises af kameraet i trin 3.

  macOS :

  Klik på ikonet for trådløst LAN i menulinjen, og vælg det SSID, der vises af kameraet i trin 3. Når du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du indtaste krypteringsnøglen, der vises af kameraet i trin 3.

 5. Start Wireless Transmitter Utility.

  Når du bliver bedt om det, skal du starte Wireless Transmitter Utility på computeren.

 6. Vælg kameraet.

  I Wireless Transmitter Utility skal du vælge det kameranavn, der vises i trin 5, og klikke på [ Næste ].

 7. Indtast godkendelseskoden.
  • Kameraet viser en godkendelseskode.

  • Indtast godkendelseskoden i dialogboksen, der vises af Wireless Transmitter Utility, og klik på [ Næste ].

 8. Fuldfør parringsprocessen.
  • Når kameraet viser en meddelelse om, at parringen er fuldført, skal du trykke på J .

  • I Wireless Transmitter Utility skal du klikke på [ Næste ]. Du vil blive bedt om at vælge destinationsmappen; for mere information, se online hjælp til Wireless Transmitter Utility.

  • Der oprettes en trådløs forbindelse mellem kameraet og computeren, når parringen er fuldført.

 9. Tjek forbindelsen.
  • Når en forbindelse er etableret, vil netværkets SSID blive vist med grønt i kameraets [ Connect to PC ] menu.

  • Hvis kameraets SSID ikke vises i grønt, skal du oprette forbindelse til kameraet via listen over trådløse netværk på din computer.

Nu hvor der er etableret en trådløs forbindelse, kan du uploade billeder til computeren som beskrevet i "Overførsel af billeder" ( Upload af billeder ).

Tilslutning i infrastrukturtilstand

Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse til en computer på et eksisterende netværk i infrastrukturtilstand.

 1. Vis netværksindstillinger.

  Vælg [ Connect to PC ] i kameraets opsætningsmenu, fremhæv derefter [ Network settings ] og tryk på 2 .

 2. Vælg [ Opret profil ].

  Fremhæv [ Opret profil ], og tryk på 2 .

 3. Søg efter eksisterende netværk.

  Fremhæv [ Søg efter Wi-Fi-netværk ], og tryk på J . Kameraet søger efter netværk, der aktuelt er aktive i nærheden og angiver dem efter navn (SSID).

  [ Nem tilslutning ]

  For at oprette forbindelse uden at indtaste et SSID eller krypteringsnøgle skal du trykke på X ( T ) i trin 3, derefter trykke på J og vælge mellem følgende muligheder:

  • [ Push-button WPS ]: Til routere, der understøtter trykknap WPS. Tryk på WPS-knappen på routeren, og tryk derefter på kameraets J knap for at oprette forbindelse.

  • [ PIN-indtastning WPS ]: Kameraet viser en PIN-kode; for at oprette forbindelse skal du bruge en computer til at indtaste PIN-koden i routeren (for mere information, se dokumentationen, der fulgte med routeren).

  Efter tilslutning skal du fortsætte til trin 6.

 4. Vælg et netværk.

  Fremhæv et netværks-SSID og tryk på J (hvis det ønskede netværk ikke vises, tryk på X / T at søge igen). Krypterede netværk er angivet med et O ikon; hvis det valgte netværk er krypteret, bliver du bedt om at indtaste krypteringsnøglen som beskrevet i trin 5. Hvis netværket ikke er krypteret, skal du fortsætte til trin 6.

  Skjulte SSID'er

  Netværk med skjulte SSID'er er angivet med tomme indtastninger på netværkslisten. Hvis du fremhæver en tom post og trykker på J , bliver du bedt om at angive netværksnavnet; tryk på J , indtast et navn, og tryk derefter på X ( T ). Tryk på X ( T ) igen for at fortsætte til trin 5.

 5. Indtast krypteringsnøglen.
  • Når du bliver bedt om at indtaste krypteringsnøglen til den trådløse router, skal du trykke på J .

  • Indtast derefter nøglen som beskrevet nedenfor. For information om krypteringsnøglen, se dokumentationen til den trådløse router. Tryk på X ( T ), når indtastningen er fuldført.

  • Tryk på X ( T ) igen for at starte forbindelsen. Der vises en meddelelse i et par sekunder, når forbindelsen er etableret.

 6. Få eller vælg en IP-adresse.
  • Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

   • [ Opnå automatisk ]: Vælg denne mulighed, hvis netværket er konfigureret til at levere IP-adressen automatisk.

   • [ Indtast manuelt ]: Tryk på J ; en dialogboks vil blive vist, hvor du manuelt kan indtaste en IP-adresse. Drej hovedkommandohjulet for at fremhæve segmenter, tryk på 4 eller 2 at ændre, og tryk på J at acceptere. Tryk på X ( T ) for at afslutte dialogboksen "IP-adressekonfiguration fuldført", når indtastningen er fuldført. Hvis du trykker på X ( T ) igen, vises undernetmasken, som du kan redigere ved at trykke på 1 og 3 og trykke på J at afslutte, når indtastningen er fuldført.

  • Bekræft IP-adressen, og tryk på J at fortsætte.

 7. Start Wireless Transmitter Utility.

  Når du bliver bedt om det, skal du starte Wireless Transmitter Utility på computeren.

 8. Vælg kameraet.

  I Wireless Transmitter Utility skal du vælge det kameranavn, der vises i trin 7, og klikke på [ Næste ].

 9. Indtast godkendelseskoden.
  • Kameraet viser en godkendelseskode.

  • Indtast godkendelseskoden i dialogboksen, der vises af Wireless Transmitter Utility, og klik på [ Næste ].

 10. Fuldfør parringsprocessen.
  • Når kameraet viser en meddelelse om, at parringen er fuldført, skal du trykke på J .

  • I Wireless Transmitter Utility skal du klikke på [ Næste ]. Du vil blive bedt om at vælge destinationsmappen; for mere information, se online hjælp til Wireless Transmitter Utility.

  • Der oprettes en trådløs forbindelse mellem kameraet og computeren, når parringen er fuldført.

 11. Tjek forbindelsen.
  • Når en forbindelse er etableret, vil netværkets SSID blive vist med grønt i kameraets [ Connect to PC ] menu.

  • Hvis kameraets SSID ikke vises i grønt, skal du oprette forbindelse til kameraet via listen over trådløse netværk på din computer.

Nu hvor der er etableret en trådløs forbindelse, kan du uploade billeder til computeren som beskrevet i "Uploading af billeder" ( Uploading af billeder ).

Uploader billeder

Du kan vælge billeder til upload i kameraets afspilningsdisplay eller uploade billeder, efterhånden som de tages.

Destinationsmapper

Som standard uploades billeder til følgende mapper:

 • Windows: \Users\(brugernavn)\Pictures\Wireless Transmitter Utility

 • macOS: /Brugere/(brugernavn)/Pictures/Wireless Transmitter Utility

Destinationsmappen kan vælges ved hjælp af Wireless Transmitter Utility. For mere information, se hjælpeprogrammets onlinehjælp.

Access Point Mode

Computere kan ikke få adgang til internettet, mens de er tilsluttet kameraet i adgangspunkttilstand. For at få adgang til internettet skal du afbryde forbindelsen til kameraet og derefter oprette forbindelse til et netværk med internetadgang.

Valg af billeder til upload

Følg trinene nedenfor for at vælge billeder til upload.

 1. Start afspilning.

  Tryk på K knappen på kameraet, og vælg fuldskærms- eller miniatureafspilning.

 2. Vis eller marker det ønskede billede, og tryk på i knappen.

 3. Vælg [ Vælg for at sende/fravælge (PC) ].

  Fremhæv [ Vælg for at sende/fravælg (PC) ], og tryk på J . Et hvidt overførselsikon vises på billedet. Hvis kameraet i øjeblikket er tilsluttet et netværk, vil upload begynde med det samme; ellers vil upload begynde, når en forbindelse er etableret. Overførselsikonet bliver grønt under upload. Gentag trin 2-3 for at uploade yderligere billeder.

Fravælger billeder
 • Gentag trin 2 og 3 for at fjerne overførselsmærkning fra valgte billeder.

 • For at fjerne overførselsmærkning fra alle billeder skal du vælge [ Connect to PC ] > [ Options ] > [ Fravælg alle? ] i opsætningsmenuen.

Upload af billeder, efterhånden som de er taget

For at uploade nye fotos, efterhånden som de tages, skal du vælge [ Til ] for [ Opret forbindelse til pc ] > [ Indstillinger ] > [ Send automatisk ]. Upload begynder først, efter at billedet er blevet optaget på hukommelseskortet; sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet. Film, såvel som eventuelle fotografier taget under optagelse, uploades ikke automatisk, når optagelsen er færdig, men skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet.

Overførselsikonet

Uploadstatus er angivet med overførselsikonet.

 • Y (hvid) : Send. Billedet er valgt til upload, men upload er endnu ikke begyndt.

 • X (grøn) : Sender. Upload i gang.

 • Y (blå): Sendt. Upload fuldført.

Displayet for uploadstatus

Displayet [ Tilslut til pc ] viser følgende information:

1

Status

2

Billeder/tid tilbage

3

Signalstyrke

 • Status : Status for forbindelsen til værten. Værtsnavnet vises med grønt, når en forbindelse er etableret.

  Mens filer overføres, viser statusdisplayet "Sender nu" foran navnet på filen, der sendes. Eventuelle fejl, der opstår under overførslen, vises også her.

 • Billeder/resterende tid : Den anslåede tid, der kræves for at sende de resterende billeder.

 • Signalstyrke : Trådløs signalstyrke.

Tab af signal

Trådløs transmission kan blive afbrudt, hvis signalet går tabt, men kan genoptages ved at slukke og tænde for kameraet igen.

Afbrydelse og genforbindelse

Kameraets link til et eksisterende netværk kan suspenderes eller genoptages som beskrevet nedenfor.

Afbryder forbindelsen

Du kan afbryde forbindelsen ved at slukke for kameraet, vælge [ Deaktiver ] for [ Connect to PC ] > [ Wi-Fi-forbindelse ] i opsætningsmenuen eller vælge [ Wi-Fi-forbindelse ] > [ Luk Wi-Fi-forbindelse ] i stillbilledet -fotografering i menuen. Forbindelsen til computeren afsluttes også, hvis du bruger Wi-Fi eller Bluetooth til at oprette forbindelse til en smartenhed.

Access-Point-tilstand

Der opstår en fejl, hvis computerens trådløse forbindelse er deaktiveret før kameraets. Deaktiver kameraets Wi-Fi først.

Genopretter forbindelse

For at genoprette forbindelse til et eksisterende netværk skal du enten:

 • vælg [ Enable ] for [ Connect to PC ] > [ Wi-Fi-forbindelse ] i opsætningsmenuen, eller

 • vælg [ Wi‑Fi-forbindelse ] > [ Opret Wi‑Fi-forbindelse med pc ] i menuen for stillfotografering i .

Access-Point-tilstand

Aktiver kamera-Wi-Fi, før du opretter forbindelse.

Flere netværksprofiler

Hvis kameraet har profiler for mere end ét netværk, vil det genoprette forbindelse til det sidst brugte netværk. Andre netværk kan vælges ved at bruge punktet [Tilslut til pc ] > [ Netværksindstillinger ] i opsætningsmenuen.