Billedoplysninger overlejres på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at bladre gennem fotooplysninger som vist nedenfor.

1

Filoplysninger

2

Eksponeringsdata 1

3

Højdepunkter 1

4

RGB histogram 1

5

Optagelsesdata 1

6

Lokalitetsdata 2

7

Oversigtsdata 1

8

Ingen (kun billede) 1

 1. Vises kun, hvis den tilsvarende indstilling er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

 2. Vises kun, hvis den er indlejret i billedet.

Filoplysninger

1

Beskyt status ( Beskyttelse af billeder mod sletning )

2

Retoucheringsindikator ( N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier )

3

Upload markering ( Valg af billeder til upload )

4

Fokuspunkt * ( Tage billeder ( b -tilstand) )

5

Rammenummer/samlet antal rammer

6

AF-område parentes *

7

Billede kvalitet ( Justering af billedkvalitet )

8

Billedestørrelse ( Valg af billedstørrelse )

9

Billedområde ( Justering af billedområdeindstillinger )

10

Optagelsestidspunkt ( Tidszone og dato )

11

Dato for optagelse ( Tidszone og dato )

12

Nuværende kortplads ( Brug af to hukommelseskort )

13

Bedømmelse ( Bedømme billeder )

14

Mappenavn ( Opbevaringsmappe )

15

Filnavn ( Filnavngivning )

 • Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ].

Eksponeringsdata

 • Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Højdepunkter

For at vælge en farvekanal til den fremhævede visning skal du vælge [ Vælg R, G, B ] i i menuen og trykke på 4 eller 2 .

1

Højdepunkter (områder, der kan være overeksponerede)

2

Mappenummer-rammenummer ( Opbevaringsmappe )

RGB histogram

For at vælge en farvekanal til den fremhævede visning skal du vælge [ Vælg R, G, B ] i i menuen og trykke på 4 eller 2 .

1

Mappenummer-rammenummer ( Opbevaringsmappe )

2

Hvidbalance ( Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance) )

Farvetemperatur ( Valg af farvetemperatur )

Forudindstillet manual ( Forudindstillet manual )

Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )

3

Histogram (RGB-kanal)

4

Histogram (rød kanal)

5

Histogram (grøn kanal)

6

Histogram (blå kanal)

Afspilningszoom

For at zoome ind på billedet, når histogrammet vises, skal du trykke på X ( T ). Brug knapperne X ( T ) og W ( Y ) til at zoome ind og ud og rulle billedet med multivælgeren. Histogrammet vil blive opdateret, så det kun viser dataene for den del af billedet, der er synligt på displayet.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling, med pixellysstyrke (tone) plottet på den vandrette akse og antallet af pixels på den lodrette akse. Kamerahistogrammer er kun beregnet som en vejledning og kan afvige fra dem, der vises i billedbehandlingsapplikationer. Nogle eksempler på histogrammer er vist nedenfor:

 • Hvis billedet indeholder objekter med en bred vifte af lysstyrker, vil fordelingen af toner være forholdsvis jævn.

 • Hvis billedet er mørkt, vil tonefordelingen blive flyttet til venstre.

 • Hvis billedet er lyst, vil tonefordelingen blive flyttet til højre.

Øget eksponeringskompensation flytter fordelingen af toner til højre, mens en faldende eksponeringskompensation flytter fordelingen til venstre. Histogrammer kan give en grov idé om den samlede eksponering, når skarpt omgivende lys gør det svært at se billeder på skærmen.

Optagelsesdata

Se de indstillinger, der var gældende på det tidspunkt, hvor billedet blev taget.

1

Måling ( Sådan vælger du, hvordan kameraet indstiller eksponering )

Lukketid ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )

blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

2

Optagetilstand ( Valg af en optagetilstand )

ISO-følsomhed 1 ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

3

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Optimal eksponeringsjustering 2 ( b5: Finjustering af optimal eksponering )

4

Brændvidde 3

5

Linsedata

6

Autofokustilstand ( Autofokustilstand )

AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )

7

Linsevibrationsreduktion (VR) til/fra

8

Hvidbalance 4 ( Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance) )

9

Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )

10

Farverum ( Farverum )

11

Kameranavn

12

Billedområde ( Justering af billedområdeindstillinger )

13

Mappenummer – rammenummer

1

Flash type 5

2

Fjernbetjening af blitz 5

3

Blitztilstand 5 ( Flash-tilstande )

4

Flashkontroltilstand 5 ( Flashkontroltilstand )

Flashkompensation 5 ( Flashkompensation )

1

Høj ISO støjreduktion ( Høj ISO NR )

Lang eksponeringsstøjreduktion ( Lang eksponering NR )

2

Aktiv D-Lighting ( Aktiv D-Lighting )

3

HDR styrke ( High Dynamic Range (HDR) )

4

Vignettekontrol ( Vignettekontrol )

5

Retoucheringshistorik ( N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier )

6

Billedkommentar ( Billedkommentar )

1

Navn på fotograf 7 ( Oplysninger om ophavsret )

2

Ophavsretsindehaver 7 ( Oplysninger om ophavsret )

 1. Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

 2. Vises, hvis brugerindstilling b5 [ Finindstil optimal eksponering ] er blevet indstillet til en anden værdi end nul for en hvilken som helst målemetode.

 3. Indeholder også forstørrelsen for billeder taget med en telekonverter.

 4. Indeholder også farvetemperatur på billeder taget med 4 ([ Auto ]).

 5. Vises kun, hvis billedet blev taget med valgfri flashenhed ( On-Camera Flash Photography , Fjernblinkfotografering ).

 6. De viste elementer varierer med den valgte Picture Control da billedet blev taget.

 7. Oplysninger om copyright vises kun, hvis de er optaget med billedet ved hjælp af punktet [ Copyright information ] i opsætningsmenuen.

Lokationsdata

Breddegrad, længdegrad og andre placeringsdata leveres af og varierer med smartenheden ( Lokationsdata ). I tilfælde af film angiver dataene placeringen ved starten af optagelsen.

Oversigtsdata

1

Rammenummer/samlet antal rammer

2

Upload markering ( Valg af billeder til upload )

3

Beskyt status ( Beskyttelse af billeder mod sletning )

4

Retoucheringsindikator ( N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier )

5

Kameranavn

6

Billedkommentarindikator ( Billedkommentar )

7

Lokationsdataindikator ( Placeringsdata )

8

Histogram ( Histogrammer )

9

Billede kvalitet ( Justering af billedkvalitet )

10

Billedestørrelse ( Valg af billedstørrelse )

11

Billedområde ( Justering af billedområdeindstillinger )

12

Filnavn ( Filnavngivning )

13

Optagelsestidspunkt ( Tidszone og dato )

14

Mappenavn ( Opbevaringsmappe )

15

Dato for optagelse ( Tidszone og dato )

16

Nuværende kortplads ( Brug af to hukommelseskort )

17

Bedømmelse ( Bedømme billeder )

18

Måling ( Sådan vælger du hvordan kameraet indstiller eksponering )

19

Optagetilstand ( Valg af en optagetilstand )

20

Lukketid ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )

21

blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

22

ISO-følsomhed 1 ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

23

Brændvidde

24

Aktiv D-Lighting ( Aktiv D-Lighting )

25

Picture Control ( Billedbehandling (Picture Controls) )

26

Farverum ( Farverum )

27

Blitztilstand 2 ( Flash-tilstande )

28

Hvidbalance ( Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance) )

Farvetemperatur ( Valg af farvetemperatur )

Forudindstillet manual ( Forudindstillet manual )

Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )

29

Blitzkompensation 2 ( Flashkompensation )

Kommandotilstand 2

30

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

 1. Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

 2. Vises kun, hvis billedet er taget med valgfri flashenhed.