Wybierz, czy do kompensacji ekspozycji potrzebny jest przycisk E

Opcja

Opis

[ Wł. (automatyczne resetowanie) ]

Kompensację ekspozycji można regulować, obracając pokrętło sterowania, które nie jest aktualnie używane do ustawiania czasu otwarcia migawki lub przysłony. Ustawienie wybrane za pomocą pokrętła sterowania zostaje zresetowane po wyłączeniu aparatu lub upłynięciu czasu czuwania.

[ Wł. ]

Kompensację ekspozycji można regulować, obracając pokrętło sterowania, które nie jest aktualnie używane do ustawiania czasu otwarcia migawki lub przysłony. Kompensacja ekspozycji nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu lub upłynięciu czasu czuwania.

[ Wył. ]

Kompensację ekspozycji ustawia się, naciskając przycisk E i obracając główne pokrętło sterowania.

  • To ustawienie obowiązuje w trybach P , S i A. Łatwa kompensacja ekspozycji nie jest dostępna w innych trybach.

  • Używane pokrętło sterowania różni się w zależności od trybu fotografowania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film