Wybierz, czy E jest potrzebny do kompensacji ekspozycji.

Opcja

Opis

[ Wł. (automatyczne resetowanie) ]

Kompensację ekspozycji można regulować, obracając pokrętło sterowania, które nie jest obecnie używane do ustawiania czasu otwarcia migawki lub przysłony. Ustawienie wybrane pokrętłem sterowania jest resetowane po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania.

[ ]

Kompensację ekspozycji można regulować, obracając pokrętło sterowania, które nie jest obecnie używane do ustawiania czasu otwarcia migawki lub przysłony. Kompensacja ekspozycji nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania.

[ Wył ]

Kompensację ekspozycji ustawia się, naciskając E i obracając głównym pokrętłem sterowania.

  • To ustawienie obowiązuje w trybach P , S i A . Łatwa kompensacja ekspozycji nie jest dostępna w innych trybach.

  • Używane pokrętło sterowania różni się w zależności od trybu fotografowania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film