Wybierz, czy zdjęcia mogą być robione przed ustawieniem ostrości przez aparat, gdy wybrany jest AF-S .

Opcja

Opis

G

[ Zwolnij ]

Zdjęcia można robić po każdym naciśnięciu spustu migawki (priorytet zwolnienia).

F

[ Skupienie ]

Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy aparat jest ustawiony na ostrość (priorytet ostrości).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film