Wybierz kolejność wykonywania zdjęć w programie Braketing.

Opcja

Opis

H

[ MTR > poniżej > ponad ]

Najpierw wykonywany jest strzał niezmodyfikowany, następnie strzał o najniższej wartości, a następnie strzał o najwyższej wartości.

I

[ Poniżej > MTR > powyżej ]

Strzelanie odbywa się w kolejności od najniższej do najwyższej wartości.

  • Ustawienie osobiste e6 [ Kolejnośćbracketingu ] nie ma wpływu na kolejność wykonywanych zdjęć, gdy opcja [ Braketing ADL ] jest wybrana dla [ Autobraketing ] > [ Ust. autobraketingu ] w menu fotografowania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film