Wybierz opcję [ .], aby dokładniej ustawić ostrość w warunkach słabego oświetlenia podczas podglądu na żywo, gdy AF-S jest wybrane jako tryb autofokusa lub gdy wybrano AF-A , a aparat fotografuje w trybie AF-S .

  • AF przy słabym oświetleniu ma zastosowanie tylko podczas fotografowania.

  • AF przy słabym oświetleniu nie jest dostępny w trybach b i EFCT .

  • Funkcja AF przy słabym oświetleniu nie jest dostępna podczas fotografowania z interwalometrem lub nagrywania filmów poklatkowych.

  • Aparat może potrzebować więcej czasu na ustawienie ostrości, jeśli wybrane jest ustawienie [ Wł. ].

  • Gdy włączony jest AF przy słabym oświetleniu, na monitorze pojawi się komunikat „Słabe oświetlenie”. Ponadto może spaść częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film