Wybierz opcję [ Wł. ], aby uzyskać dokładniejsze ustawianie ostrości w warunkach słabego oświetlenia podczas podglądu na żywo, gdy AF‑S jest wybrane dla trybu autofokusa lub gdy wybrano AF-A, a aparat fotografuje z użyciem AF-S .

  • AF przy słabym oświetleniu ma zastosowanie tylko podczas fotografowania.

  • AF przy słabym oświetleniu nie jest dostępny w trybach b i EFCT.

  • AF przy słabym oświetleniu nie jest dostępny podczas fotografowania z interwalometrem lub nagrywania filmów poklatkowych.

  • Aparat może potrzebować więcej czasu na ustawienie ostrości, gdy wybrana jest opcja [Wł.].

  • Gdy włączony jest AF przy słabym oświetleniu, na monitorze pojawi się „Słabe oświetlenie”. Ponadto może spaść częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film