Przywróć ustawienia niestandardowe do wartości domyślnych ( Domyślne ustawienia menu ustawień niestandardowych ).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film