Wybierz sposób, w jaki aparat dostosowuje moc błysku, gdy używana jest kompensacja ekspozycji.

Opcja

Opis

Y E

[ Cała klatka ]

Aparat reguluje zarówno moc błysku, jak i ekspozycję. Zmienia to ekspozycję dla całej klatki.

E

[ Tylko tło ]

Kompensacja ekspozycji jest dostosowywana tylko do tła.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film