Wybierz elementy wymienione w menu i wyświetlanym po naciśnięciu przycisku i podczas nagrywania filmu. Informacje na temat dostosowywania menu i można znaleźć w części „Dostosowywanie menu i : Dostosowywanie menu i ” ( Dostosowywanie menu i : Dostosuj menu i ).

Przedmiot

0

J

[ Wybierz obszar zdjęcia ]

Dostosowywanie ustawień obszaru obrazu

G

[ Rozmiar i szybkość klatki/Jakość obrazu ]

Rozmiar klatki/liczba klatek i jakość filmu

N

[ Miejsce docelowe ]

Miejsce docelowe

E

[ Kompensacja ekspozycji ]

Kompensacja ekspozycji

9

[ Ustawienia czułości ISO ]

Regulacja czułości aparatu na światło (czułość ISO)

m

[ Balans bieli ]

Uzyskiwanie naturalnych kolorów przy użyciu różnych źródeł światła (balans bieli)

h

[ Ustaw Picture Control ]

Przetwarzanie obrazu (kontrola obrazu)

y

[ Aktywna funkcja D-Lighting ]

Aktywna funkcja D-Lighting

w

[ Pomiar ]

Wybieranie sposobu ustawiania ekspozycji przez aparat

g

[ Tryb autofokusa ]

Tryb autofokusa

t

[ Tryb pola AF ]

Tryb pola AF

4

[ Elektroniczna wirtualna rzeczywistość ]

Elektroniczna wirtualna rzeczywistość

H

[ Czułość mikrofonu ]

Czułość mikrofonu

5

[ Tłumik ]

Tłumik

6

[ Pasmo przenoszenia ]

Pasmo przenoszenia

7

[ Redukcja szumu wiatru ]

Redukcja szumu wiatru

8

[ Głośność słuchawek ]

Głośność słuchawek

w

[ Niestandardowe elementy sterujące ]

f3: Sterowanie niestandardowe

W

[ Najważniejsze wydarzenia ]

d11: Najważniejsze wydarzenia

9

[ Wyświetlanie podświetlenia ]

g5: Wyświetlanie podświetlenia

3

[ Jasność monitora ]

Monitoruj jasność

Z

[ Połączenie Bluetooth ]

Połączenie Bluetooth

U

[ Połączenie Wi-Fi ]

Połączenie WiFi

$

[ Przysłona z wieloma selektorami mocy ]

Przysłona z wieloma selektorami mocy

%

[ Kompensacja ekspozycji wybierakiem wielofunkcyjnym ]

Kompensacja ekspozycji za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego

Przysłona z wieloma selektorami mocy

Wybierz, czy wybierak wielofunkcyjny może być używany do sterowania przysłoną sterowaną elektrycznie. Wybierz opcję [ Włącz ], aby włączyć przysłonę sterowaną elektrycznie. Naciśnij 1 aby poszerzyć przysłonę, 3 aby zawęzić przysłonę.

Kompensacja ekspozycji za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego

Wybierz, czy wybierak wielofunkcyjny może być używany do regulacji kompensacji ekspozycji. Wybranie opcji [ Włącz ] umożliwia ustawienie kompensacji ekspozycji poprzez naciśnięcie 1 lub 3 .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film