Wybierz jedną z następujących opcji wyświetlania punktu ostrości:

Oświetlenie punktu ostrości

Wybierz, czy aktywny punkt ostrości ma być podświetlony w wizjerze.

Opcja

Opis

[ Auto ]

Wybrany punkt ostrości jest automatycznie podświetlany na czerwono zgodnie z potrzebami, aby uzyskać kontrast z tłem.

[ ]

Wybrany punkt ostrości jest zawsze podświetlony na czerwono, niezależnie od jasności tła. W zależności od jasności tła wybrany punkt ostrości może być słabo widoczny.

[ Wył ]

Wybrany punkt ostrości nie jest podświetlony.

Tryb ręcznego ustawiania ostrości

Opcja

Opis

[ ]

Punkt ostrości jest wyświetlany przez cały czas w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

[ Wył ]

Punkt ostrości jest wyświetlany tylko podczas wyboru punktu ostrości.

Wspomaganie AF z dynamicznym obszarem

Wybierz, czy zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości mają być wyświetlane w trybie AF z dynamicznym wyborem pola.

Opcja

Opis

[ ]

Wyświetl zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające punkty ostrości.

[ Wył ]

Wyświetl tylko wybrany punkt ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film