Wybierz jedną z następujących opcji wyświetlania punktu ostrości:

Oświetlenie punktu ostrości

Wybierz, czy aktywny punkt ostrości ma być podświetlany w wizjerze.

Opcja

Opis

[ Automatyczne ]

Wybrany punkt ostrości jest automatycznie podświetlany na czerwono, jeśli jest to konieczne, aby uzyskać kontrast z tłem.

[ Wł. ]

Wybrany punkt ostrości jest zawsze podświetlany na czerwono, niezależnie od jasności tła. W zależności od jasności tła wybrany punkt ostrości może być słabo widoczny.

[ Wył. ]

Wybrany punkt ostrości nie jest podświetlony.

Tryb ręcznego ustawiania ostrości

Opcja

Opis

[ Wł. ]

W trybie ręcznego ustawiania ostrości punkt ostrości jest wyświetlany przez cały czas.

[ Wył. ]

Punkt ostrości jest wyświetlany tylko podczas wyboru punktu ostrości.

Wspomaganie AF z obszarem dynamicznym

Wybierz, czy w trybie AF z dynamicznym polem mają być wyświetlane zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające go punkty ostrości.

Opcja

Opis

[ Wł. ]

Wyświetla zarówno wybrany punkt ostrości, jak i otaczające go punkty ostrości.

[ Wył. ]

Wyświetl tylko wybrany punkt ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film