Wybierz, czy do ustawiania ostrości można używać spustu migawki. Jeśli wybrana jest opcja [ Tylko AF-ON ], aparat nie ustawi ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ostrość można regulować tylko za pomocą przycisku AF‑ON lub innych elementów sterujących, do których przypisano AF‑ON za pomocą ustawienia osobistego f3 [ Sterowanie osobiste ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film