Wybierz rolę przypisaną do przycisku J podczas fotografowania i odtwarzania.

Fotografia z wizjerem

Opcja

Opis

K

[ Wybierz środkowy punkt ostrości ]

Naciśnięcie J wybiera środkowy punkt ostrości.

K

[ Podświetl aktywny punkt ostrości ]

Naciśnięcie J podświetla aktywny punkt ostrości.

[ Brak ]

Naciśnięcie J podczas fotografowania nie daje żadnego efektu.

Na żywo

Opcja

Opis

K

[ Wybierz środkowy punkt ostrości ]

Naciśnięcie J wybiera środkowy punkt ostrości.

p

[ Zoom wł./wył. ]

Naciśnij J , aby powiększyć obszar wokół bieżącego punktu ostrości. Naciśnij ponownie J , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij opcję [ Zoom wł./wył. ] i naciśnij 2 .

[ Brak ]

Naciśnięcie J podczas fotografowania nie daje żadnego efektu.

Tryb odtwarzania

Niezależnie od wybranej opcji naciśnięcie J podczas wyświetlania filmu w trybie pełnoekranowym rozpoczyna jego odtwarzanie.

Opcja

Opis

n

[ Miniaturka włączona/wyłączona ]

Naciśnij J , aby przełączać między widokiem pełnoekranowym a widokiem miniatur 4, 9 lub 72 klatek.

o

[ Wyświetl histogramy ]

Po naciśnięciu przycisku J wyświetlany jest histogram. Wyświetlanie histogramu jest dostępne zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i w trybie miniatur.

p

[ Zoom wł./wył. ]

Naciśnij J , aby powiększyć obszar wokół aktywnego punktu ostrości. Naciśnij ponownie J , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

  • Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij opcję [ Zoom wł./wył. ] i naciśnij 2 .

  • Zoom jest dostępny zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i w trybie miniatur.

u

[ Wybierz miejsce i folder ]

Naciśnij J , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz gniazdo i folder ], w którym możesz wybrać gniazdo i folder do odtwarzania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film