Wybierz rolę przypisaną do J podczas fotografowania i odtwarzania.

Fotografia przez wizjer

Opcja

Opis

K

[ Wybierz centralny punkt ostrości ]

Naciśnięcie J wybiera centralny punkt ostrości.

K

[ Wyróżnij aktywny punkt ostrości ]

Naciśnięcie J podświetla aktywny punkt ostrości.

[ Brak ]

Naciśnięcie J podczas fotografowania nie daje żadnego efektu.

Na żywo

Opcja

Opis

K

[ Wybierz centralny punkt ostrości ]

Naciśnięcie J wybiera centralny punkt ostrości.

p

[ Zoom wł./wył. ]

Naciśnij J aby powiększyć obraz na obszarze wokół bieżącego punktu ostrości. Naciśnij J aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij [ Zoom wł./wył. ] i naciśnij 2 .

[ Brak ]

Naciśnięcie J podczas fotografowania nie daje żadnego efektu.

Tryb odtwarzania

Niezależnie od wybranej opcji, naciśnięcie J podczas wyświetlania filmu na pełnym ekranie rozpoczyna odtwarzanie filmu.

Opcja

Opis

n

[ Miniatura wł./wył. ]

Naciskaj J aby przełączać się między widokiem pełnoekranowym a 4-, 9- lub 72-klatkowym widokiem miniatur.

o

[ Zobacz histogramy ]

Histogram jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku J Wyświetlanie histogramu jest dostępne zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i miniatur.

p

[ Zoom wł./wył. ]

Naciśnij J aby powiększyć obraz na obszarze wokół aktywnego punktu ostrości. Naciśnij J aby powrócić do poprzedniego ekranu.

  • Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij [ Zoom wł./wył. ] i naciśnij 2 .

  • Zoom jest dostępny zarówno podczas odtwarzania pełnoekranowego, jak i miniatur.

u

[ Wybierz gniazdo i folder ]

Naciśnij J aby wyświetlić okno dialogowe [Wybierz gniazdo i folder ], w którym możesz wybrać gniazdo i folder do odtwarzania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film