Wybierz opcję numerowania plików.

Opcja

Opis

[ Wł. ]

Po utworzeniu nowego folderu lub włożeniu nowej karty pamięci do aparatu numeracja plików będzie kontynuowana od ostatnio użytego numeru. Upraszcza to zarządzanie plikami, minimalizując występowanie zduplikowanych nazw plików, gdy używanych jest wiele kart.

[ Wył. ]

Po utworzeniu nowego folderu lub włożeniu nowej karty pamięci numeracja plików rozpoczyna się od 0001. Jeśli bieżący folder zawiera już obrazy, numeracja plików będzie kontynuowana od najwyższego numeru pliku w bieżącym folderze. Jeżeli po wybraniu opcji [ Wł. ] wybierzesz opcję [ Wył. ], aparat zapisze bieżący numer pliku. Numerowanie plików zostanie wznowione od poprzednio zapisanej wartości po następnym wybraniu opcji [ .].

[ Resetuj ]

Zresetuj numerację plików dla opcji [ Wł. ]. Jeżeli bieżący folder jest pusty, numerowanie plików rozpocznie się od 0001 wraz z wykonaniem kolejnego zdjęcia. Jeżeli bieżący folder zawiera obrazy, kolejne zrobione zdjęcie otrzyma numer pliku poprzez dodanie jednego do najwyższego numeru pliku w bieżącym folderze.

Sekwencja numerów plików
  • Jeśli zdjęcie zostanie zrobione, gdy bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999, zostanie utworzony nowy folder, a numeracja plików rozpocznie się od 0001.

  • Gdy bieżący numer folderu osiągnie 999, aparat nie będzie już mógł tworzyć nowych folderów, a spust migawki zostanie wyłączony, jeśli:

    • Aktualny folder zawiera 5000 zdjęć (dodatkowo nagrywanie filmów zostanie wyłączone jeżeli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania filmu o maksymalnej długości spowoduje, że w folderze będzie ponad 5000 plików)

    • Aktualny folder zawiera zdjęcie o numerze 9999 (dodatkowo nagrywanie filmu zostanie wyłączone, jeżeli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania filmu o maksymalnej długości spowoduje, że plik będzie miał numer większy niż 9999)

    Aby wznowić fotografowanie, wybierz opcję [ Resetuj ] dla ustawienia osobistego d7 [ Kolejność numerów plików ], a następnie sformatuj bieżącą kartę pamięci lub włóż nową kartę pamięci.

Numeracja folderów
  • Jeśli zdjęcie zostanie zrobione, gdy bieżący folder zawiera 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999, zostanie utworzony nowy folder i wybrany jako folder bieżący.

  • Nowemu folderowi zostanie przypisany numer o jeden wyższy od numeru bieżącego folderu. Jeśli folder o tym numerze już istnieje, nowemu folderowi zostanie przypisany najniższy dostępny numer folderu.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film