Wybierz, czy ekspozycja ma być blokowana po naciśnięciu spustu migawki.

Opcja

Opis

O

[ Wł. (naciśnięcie do połowy) ]

Naciśnięcie spustu migawki do połowy blokuje ekspozycję.

P

[ Wł. (tryb serii) ]

Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca.

[ Wył. ]

Naciśnięcie spustu migawki nie blokuje ekspozycji.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film