Wybierz, jak szybko ostrość reaguje, gdy obiekt opuszcza punkt ostrości lub coś przechodzi między obiektem a aparatem podczas filmowania; dostępne opcje wahają się od 1 do 7.

  • Wybierz [ 7 (Niski) ], aby utrzymać ostrość na oryginalnym obiekcie.

  • Jeśli obiekt opuści wybrany obszar ostrości po wybraniu opcji [ 1 (Wysoki) ], aparat zareaguje, szybko przenosząc ostrość na nowy obiekt w tym samym obszarze.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film