Wybierz, jak szybko ostrość ma reagować, gdy obiekt opuszcza punkt ostrości lub coś przechodzi między obiektem a aparatem podczas filmowania; dostępne opcje mieszczą się w zakresie od 1 do 7.

  • Wybierz opcję [ 7 (Niska) ], aby pomóc w utrzymaniu ostrości na oryginalnym obiekcie.

  • Jeśli obiekt opuści wybrane pole ostrości po wybraniu opcji [ 1 (Wysoki) ], aparat zareaguje, szybko przenosząc ostrość na nowy obiekt w tym samym obszarze.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film