Wybierz sposób, w jaki aparat dostosowuje moc błysku, gdy włączony jest automatyczny dobór ISO.

Opcja

Opis

e

[ Temat i tło ]

Dostosowując czułość ISO, aparat bierze pod uwagę zarówno oświetlenie głównego obiektu, jak i oświetlenie tła.

f

[ Tylko temat ]

Czułość ISO jest dostosowywana wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej ekspozycji głównego obiektu.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film