Wybierz, czy [ Pomiar matrycowy ] ma przypisywać priorytet twarzom wykrytym przez aparat. To ustawienie ma zastosowanie tylko podczas fotografowania z użyciem wizjera.

Opcja

Opis

U

[ Wykrywanie twarzy włączone ]

Pomiar matrycowy przypisuje priorytet twarzom wykrytym przez aparat.

V

[ Wykrywanie twarzy wyłączone ]

Pomiar matrycowy nie przyznaje priorytetu twarzom wykrytym przez aparat.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film