Wybierz, czy [ Pomiar matrycowy ] ma przypisywać priorytet twarzom wykrytym przez aparat. To ustawienie ma zastosowanie tylko podczas fotografowania z użyciem wizjera.

Opcja

Opis

U

[ Wykrywanie twarzy włączone ]

Pomiar matrycowy nadaje priorytet twarzom wykrytym przez aparat.

V

[ Wykrywanie twarzy wyłączone ]

Pomiar matrycowy nie nadaje priorytetu twarzom wykrytym przez aparat.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film