Wybierz, czy obrócenie przełącznika zasilania w położenie D aktywuje tylko podświetlenie panelu sterowania, czy też włącza wyświetlanie informacji.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film