Wybierz, jak długo monitor pozostaje włączony, gdy nie są wykonywane żadne operacje.

  • Można wybrać osobne opóźnienia wyłączenia monitora dla opcji [ Odtwarzanie ], [ Podgląd zdjęć ], [ Menu ], [ Wyświetlanie informacji ] i [ Podgląd na żywo ].

  • Domyślne opóźnienia to: dla [ Odtwarzanie ] i [ Wyświetlanie informacji ]: 10 s; dla [ Menu ], 1 minuta; dla [ Przegląd obrazu ], 4 s; a dla [ Podgląd na żywo ] 10 minut.

  • Wybierz krótsze opóźnienia wyłączania monitora, aby uzyskać większą trwałość baterii.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film