Wybierz, jak długo monitor pozostaje włączony, gdy nie są wykonywane żadne operacje.

  • Oddzielne opóźnienia wyłączenia monitora można wybrać dla opcji [ Odtwarzanie ], [ Podgląd obrazów ], [ Menu ], [ Wyświetlanie informacji ] i [ Podgląd na żywo ].

  • Domyślne opóźnienia to: dla [ Odtwarzania ] i [ Wyświetlania informacji ], 10 s; dla [ Menu ], 1 minuta; dla [ Przegląd obrazu ], 4 s; a dla [ Podgląd na żywo ] 10 minut.

  • Wybierz krótsze opóźnienia wyłączenia monitora, aby uzyskać większą żywotność baterii.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film