Wybierz, kiedy podświetlenie panelu sterowania ma się świecić.

  • W przypadku wybrania opcji [Wył. ] podświetlenie będzie świecić po obróceniu przełącznika zasilania w położenie D . Podświetlenie wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki do połowy lub do końca.

  • W przypadku wybrania opcji [Wł. ] podświetlenie będzie świecić, gdy aktywny jest licznik czasu czuwania. Pamiętaj, że zwiększa to zużycie baterii. Podświetlenie wyłączy się, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy lub do końca, ale włączy się ponownie po zwolnieniu przycisku.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film