Wybierz, czy oddzielne punkty ostrości mogą być wybierane dla orientacji „szerokiej” (krajobrazowej), dla orientacji „pionowej” (portretowej) z aparatem obróconym o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz dla orientacji „pionowej” z aparatem obróconym o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oddzielne opcje są dostępne dla wizjera (pokazanego na ilustracjach) oraz dla podglądu na żywo.

 • Wybierz opcję [ Nie ], aby używać tego samego punktu ostrości niezależnie od orientacji aparatu.

  Kamera obrócona o 90 ° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

  Orientacja pozioma (szeroka)

  Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

 • Wybierz [ Tak ], aby włączyć oddzielny wybór punktu ostrości.

  Kamera obrócona o 90 ° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

  Orientacja pozioma (szeroka)

  Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film