Wybierz, czy można wybrać osobne punkty ostrości dla orientacji „szerokiej” (poziomej), dla orientacji „wysokiej” (portretowej) z aparatem obróconym o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz dla orientacji „wysokiej” z aparatem obróconym o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oddzielne opcje dostępne są dla wizjera (pokazanego na ilustracjach) i dla podglądu na żywo.

 • Wybierz opcję [ Nie ], aby używać tego samego punktu ostrości niezależnie od orientacji aparatu.

  Kamera obrócona o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

  Orientacja pozioma (szeroka).

  Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

 • Wybierz opcję [ Tak ], aby umożliwić oddzielny wybór punktu ostrości.

  Kamera obrócona o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

  Orientacja pozioma (szeroka).

  Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film