Wybierz, czy aparat ma wykrywać twarze i ustawiać na nich ostrość, czy też na twarzach i oczach, gdy opcja [ Automat. wybór pola AF ] jest wybrana jako tryb pola AF.

Opcja

Opis

[ Wykrywanie twarzy i oczu włączone ]

Jeśli aparat wykryje portretowany obiekt podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo, automatycznie ustawi ostrość na jednym lub drugim oku fotografowanej osoby. Podczas fotografowania z użyciem wizjera lub nagrywania filmu albo gdy oczy nie zostaną wykryte, aparat zamiast tego ustawi ostrość na twarzy fotografowanej osoby.

[ Wykrywanie twarzy włączone ]

Gdy aparat wykryje portretowany obiekt, automatycznie ustawia ostrość na twarzy fotografowanej osoby.

[ Wył ]

Wykrywanie twarzy i oczu wyłączone.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film