Wybierz, czy aparat ma wykrywać twarze i ustawiać ostrość na twarzach, czy na twarzach i oczach, gdy dla trybu pola AF wybrano opcję [ Automatyczny wybór pola AF ].

Opcja

Opis

[ Wykrywanie twarzy i oczu włączone ]

Jeśli aparat wykryje obiekt portretowy podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo, automatycznie ustawi ostrość na jednym lub drugim oku obiektu. Podczas fotografowania z użyciem wizjera lub nagrywania filmu albo jeśli oczy nie zostaną wykryte, aparat zamiast tego ustawi ostrość na twarzy obiektu.

[ Wykrywanie twarzy włączone ]

Gdy aparat wykryje fotografowaną osobę, automatycznie ustawia ostrość na jej twarz.

[ Wył. ]

Wykrywanie twarzy i oczu wyłączone.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film