Wybierz, czy wskaźniki ekspozycji w wizjerze, na panelu kontrolnym i na ekranie Informacje mają być wyświetlane z wartościami ujemnymi po lewej stronie i wartościami dodatnimi po prawej stronie, czy też z wartościami dodatnimi po lewej stronie i wartościami ujemnymi po prawej stronie.

Opcja

Opis

V

Wskaźnik jest wyświetlany z wartościami dodatnimi po lewej stronie i wartościami ujemnymi po prawej stronie.

W

Wskaźnik jest wyświetlany z wartościami ujemnymi po lewej stronie i wartościami dodatnimi po prawej stronie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film