Ta pozycja jest dostępna tylko ze zgodnymi obiektywami AF‑P, które nie są wyposażone w przełącznik redukcji drgań. Wybranie opcji [ Włącz ] włącza redukcję drgań, która działa po każdym naciśnięciu spustu migawki do połowy. Wybierz opcję [ Wył. ], aby wyłączyć redukcję drgań.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film