Użyj tej pozycji, aby dostroić wartość ekspozycji wybraną przez aparat; ekspozycję można dostroić osobno dla każdej metody pomiaru. Ekspozycję można regulować w jaśniejszych ekspozycji lub w dół, w odniesieniu do ekspozycji ciemniejsze w zakresie +1 -1 EV 1/6 EV. Wartość domyślna to 0.

Dostrajanie ekspozycji
  • Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b5 [ Dostrój optymalną ekspozycję ], ikona kompensacji ekspozycji ( E ) nie będzie wyświetlana. Jedynym sposobem określenia stopnia zmiany ekspozycji jest wyświetlenie wartości w menu dostrajania dla ustawienia osobistego b5.

  • Na wybrane wartości nie ma wpływu resetowanie dwoma przyciskami.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film