Użyj tej pozycji, aby dostroić wartość ekspozycji wybraną przez aparat; ekspozycję można precyzyjnie dostroić oddzielnie dla każdej metody pomiaru. Ekspozycję można regulować w górę w przypadku jaśniejszych ekspozycji lub w dół w przypadku ciemniejszych ekspozycji w zakresie od +1 do -1 EV w krokach co 1/6 EV. Wartość domyślna to 0.

Dostosowanie ekspozycji
  • Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b5 [ Dostosuj optymalną ekspozycję ], ikona kompensacji ekspozycji ( E ) nie będzie wyświetlana. Jedynym sposobem sprawdzenia, jak bardzo ekspozycja została zmieniona, jest sprawdzenie tej wartości w menu precyzyjnej regulacji dla ustawienia osobistego b5.

  • Resetowanie dwoma przyciskami nie ma wpływu na wybrane wartości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film