Wybierz opcję [ ], aby włączyć błysk modelujący emitowany po naciśnięciu przycisku Pv , gdy aparat jest używany z opcjonalną lampą błyskową, która obsługuje kreatywny system oświetlenia firmy Nikon.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film