Wybierz, czy aparat ma wykrywać twarze i ustawiać na nich ostrość, gdy opcja [Śledzenie 3D ] jest wybrana jako tryb pola AF podczas fotografowania z użyciem wizjera.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film