Wybierz liczbę punktów ostrości dostępnych w przypadku ręcznego wyboru punktu ostrości, gdy dla trybu pola AF wybrano opcję inną niż [ Automatyczny wybór pola AF ].

Opcja

Opis

R

[ Wszystkie punkty ]

Można wybrać każdy punkt ostrości dostępny w bieżącym trybie pola AF. Liczba dostępnych punktów różni się w zależności od trybu pola AF.

I

[ Co drugi punkt ]

Po wybraniu opcji [ Wszystkie punkty ] liczba dostępnych punktów ostrości zostaje zmniejszona do jednej czwartej dostępnej liczby. Służy do szybkiego wyboru punktu ostrości.

  • Nie ma to wpływu na liczbę punktów ostrości dostępnych w przypadku fotografowania w trybie podglądu na żywo w trybach [ Punktowy AF ] i [ Szerokopolowy AF (L) ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film