Wybierz liczbę punktów ostrości dostępnych do ręcznego wyboru punktów ostrości, gdy dla trybu pola AF wybrana jest opcja inna niż [ Automat. wybór pola AF ].

Opcja

Opis

R

[ Wszystkie punkty ]

Można wybrać każdy punkt ostrości dostępny w bieżącym trybie pola AF. Liczba dostępnych punktów różni się w zależności od trybu pola AF.

I

[ Co drugi punkt ]

Liczba dostępnych punktów ostrości zostaje zmniejszona do jednej czwartej liczby dostępnej po wybraniu opcji [ Wszystkie punkty ]. Służy do szybkiego wyboru punktu ostrości.

  • Nie ma to wpływu na liczbę punktów ostrości dostępnych do fotografowania w trybie podglądu na żywo w trybach [ Namierz AF ] i [ Szerokie pole AF ( L ) ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film