Ten element jest dostępny wyłącznie z kompatybilnymi obiektywami. Wybierz, czy pierścień ostrości obiektywu może być używany do ręcznego ustawiania ostrości w trybie autofokusa.

Opcja

Opis

[ Włącz ]

Autofokus można zmienić, obracając pierścień ostrości obiektywu (autofokus z możliwością ręcznego ustawienia ostrości). Pierścienia ostrości można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, zdejmij palec ze spustu migawki, a następnie naciśnij go ponownie do połowy.

[ Wyłącz ]

Pierścienia ostrości obiektywu nie można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy wybrany jest tryb autofokusa.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film