Wybranie opcji [ Tak ] umożliwia dokonywanie regulacji, które są zwykle dokonywane przez przytrzymanie przycisku i obracanie pokrętłem sterowania, poprzez obracanie pokrętłem sterowania po zwolnieniu przycisku. Kończy się to po ponownym naciśnięciu przycisku, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub po upływie czasu czuwania.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy E , S ( Q ), BKT , c ( Y ), Q / g ( U ), X ( T ), W ( Y ) i AF.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy również elementów sterujących, którym przypisano następujące role za pomocą ustawień osobistych f3 lub g2 [ Własne elementy sterujące ]: [ Wybierz obszar zdjęcia ], [ Aktywna funkcja D-Lighting ], [ Pomiar ], [ Autobraketing ], [ Wielokrotna ekspozycja ], [ HDR (wysoki zakres dynamiki) ], [ Tryb opóźnienia ekspozycji ], [ Jednostopniowa prędkość/przysłona ] i [ Wybierz numer obiektywu bez procesora ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film