Wybranie opcji [ Tak ] pozwala na dokonanie zmian, które zwykle wykonuje się poprzez przytrzymanie przycisku i obracanie pokrętła sterowania, poprzez obracanie pokrętła sterowania po zwolnieniu przycisku. Kończy się to po ponownym naciśnięciu przycisku, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub upłynięciu czasu czuwania.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy przycisków E , S ( Q ), BKT , c ( Y ), Q / g ( U ), X ( T ), W ( Y ) i przycisków trybu AF.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy także elementów sterujących, do których przypisano następujące role za pomocą ustawień osobistych f3 lub g2 [ Sterowanie własne ]: [ Wybierz obszar zdjęcia ], [ Aktywna funkcja D-Lighting ], [ Pomiar światła ], [ Autobracketing ], [ Wielokrotna ekspozycja ], [ HDR (wysoki zakres dynamiki) ], [ Tryb opóźnienia ekspozycji ], [ 1 krok szybkości/przysłony ] i [ Wybierz numer obiektywu bez procesora ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film