Maksymalną liczbę zdjęć, które można wykonać w jednej serii w trybach ciągłego wyzwalania migawki, można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 1 do 100.

  • Należy pamiętać, że niezależnie od wybranej opcji, nie ma ograniczeń co do liczby zdjęć, które można wykonać w jednej serii, jeśli w trybie S lub M wybrano czas otwarcia migawki 4 s lub dłuższy.

Bufor pamięci

Ustawienie niestandardowe d2 [ Maks. wyzwalanie ciągłe ] służy do wybierania liczby zdjęć, które można wykonać w jednej serii. Liczba zdjęć, które można wykonać przed zapełnieniem buforu pamięci i spowolnieniem fotografowania, zależy od jakości zdjęcia i innych ustawień. Gdy bufor się zapełni, kamera wyświetli r00 , a szybkość rejestracji klatek spadnie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film