Maksymalną liczbę zdjęć, które można wykonać w jednej serii w trybie zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 1 do 100.

  • Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej opcji, nie ma ograniczeń co do liczby zdjęć, które można zrobić w jednej serii, gdy w trybie S lub M wybrany jest czas otwarcia migawki 4 s lub dłuższy.

Bufor pamięci

Ustawienie niestandardowe d2 [ Maks. ciągłe wyzwalanie ] służy do wybierania liczby zdjęć, które można wykonać w jednej serii. Liczba zdjęć, które można zrobić przed wypełnieniem bufora pamięci i spowolnieniem fotografowania, zależy od jakości obrazu i innych ustawień. Gdy bufor się zapełni, kamera wyświetli r00, a szybkość klatek spadnie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film