Rozszerzenie zakresu czasów otwarcia migawki dostępnych w trybie M ; najdłuższy czas otwarcia migawki dostępny po wybraniu opcji [ .] wynosi 900 s (15 minut). Dłuższych czasów otwarcia migawki można używać do zdjęć nocnego nieba oraz w innych sytuacjach, które wymagają, aby migawka pozostawała otwarta przez dłuższy czas.

  • Aby użyć dłuższych czasów otwarcia migawki, wybierz opcję [ Wł. ] i wybierz czas otwarcia migawki 60 s lub dłuższy.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film