Wybierz, jak szybko ostrość będzie reagować, gdy coś przejdzie między obiektem a aparatem podczas fotografowania przez wizjer w trybie autofokusa AF‑C lub gdy wybrany jest AF-A, a aparat fotografuje z użyciem AF-C .

  • Wybierz [ 5 (Opóźnione) ], aby utrzymać ostrość na oryginalnym obiekcie.

  • Wybierz opcję [ 1 (Szybko) ], aby łatwiej przenosić ostrość na obiekty przecinające pole widzenia.

  • Zwróć uwagę, że [ 2 ] i [ 1 (Szybki) ] są równoważne z [ 3 ], gdy [ Śledzenie 3D ] lub [ Automatyczny wybór pola AF ] jest wybrane dla trybu pola AF.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

a: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film