Wybierz szybkość reakcji ostrości, jeśli coś przejdzie między obiektem a aparatem podczas fotografowania z użyciem wizjera w trybie AF-C lub gdy wybrany jest AF-A , a aparat fotografuje w trybie AF-C .

  • Wybierz opcję [ 5 (Opóźnienie) ], aby pomóc w utrzymaniu ostrości na oryginalnym obiekcie.

  • Wybierz opcję [ 1 (Szybki) ], aby ułatwić przesunięcie ostrości na obiekty znajdujące się w Twoim polu widzenia.

  • Należy pamiętać, że [ 2 ] i [ 1 (Szybki) ] są odpowiednikami [ 3 ], gdy dla trybu pola AF wybrano [ Śledzenie 3D ] lub [ Automatyczny wybór pola AF ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

odp.: Autofokus01

b: Pomiar/ekspozycja

c: Timery/Blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/Błysk

f: Sterowanie

g: Film