Tato položka zobrazuje virtuální horizont na základě informací ze snímače náklonu fotoaparátu. Není-li fotoaparát nakloněn doleva ani doprava, zobrazí se referenční linka bočního náklonu zeleně; není-li fotoaparát nakloněn nahoru ani dolů, bod uprostřed indikace se zobrazí zeleně. Jeden dílek stupnice odpovídá 5 °.

Fotoaparát ve vodorovné poloze

Fotoaparát nakloněn doleva nebo doprava

Fotoaparát nakloněn nahoru nebo dolů

Náklon fotoaparátu

Zobrazení virtuálního horizontu není přesné, když je fotoaparát nakloněn v ostrém úhlu směrem nahoru nebo dolů. Jestliže fotoaparát není schopen měřit náklon, hodnota náklonu se nezobrazí.

Viz také

Informace o zobrazení virtuálního horizontu v hledáčku viz A > Uživatelská funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků; 0 f1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků, Virtuální horizont).