Tato položka vytváří kopie JPEG ze snímků NEF (RAW). Pokud jste zobrazili menu retušování stisknutím tlačítka G, můžete tuto položku použít pro kopírování více snímků.

 1. Vyberte položku Zprac. snímků NEF (RAW).

  Vyberte položku Zprac. snímků NEF (RAW) v menu retušování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte cílové umístění.

  Jsou-li vloženy dvě paměťové karty, můžete zvolit cílové umístění pro kopie JPEG tak, že vyberete možnost Výběr cílového umístění a stisknete tlačítko 2 (pokud je vložena pouze jedna paměťová karta, pokračujte krokem 3).

  Vyberte slot pro kartu a po vyzvání stiskněte tlačítko J.

 3. Vyberte způsob výběru snímků.

  Vybírejte z následujících možností:

  • Výběr snímků: Manuální výběr jednoho nebo více snímků (pokračujte krokem 5).
  • Vybrat datum: Tvorba kopií JPEG ze všech snímků NEF (RAW) pořízených k vybraným datům (pokračujte krokem 4).
  • Vybrat všechny snímky: Tvorba kopií JPEG ze všech snímků NEF (RAW) na paměťové kartě (pokračujte krokem 4).

 4. Vyberte zdrojový slot.

  Pokud jsou vloženy dvě paměťové karty, budete vyzváni k výběru slotu s kartou obsahující snímky NEF (RAW). Vyberte požadovaný slot a stiskněte tlačítko 2. Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost Vybrat všechny snímky, pokračujte krokem 6.

 5. Vyberte snímky.

  Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost Výběr snímků, zobrazí se dialog pro výběr snímků obsahující pouze snímky NEF (RAW) vytvořené tímto fotoaparátem. Snímky vybírejte pomocí multifunkčního voliče a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče potvrzujte a rušte výběry; vybrané snímky jsou označeny symbolem L. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X. Po dokončení výběru pokračujte stisknutím tlačítka J ke kroku 6.

  Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost Vybrat datum, zobrazí se seznam dat. Vybírejte data pomocí multifunkčního voliče a potvrzujte nebo rušte výběry stisknutím tlačítka 2. Stisknutím tlačítka J vyberte všechny snímky NEF (RAW) pořízené k vybraným datům a pokračujte krokem 6.

 6. Vyberte nastavení pro kopie JPEG.

  Upravte níže uvedená nastavení nebo vyberte možnost Původní pro použití nastavení platných v okamžiku pořízení snímku (původní nastavení jsou uvedena pod zobrazením náhledu). Mějte na paměti, že vyvážení bílé barvy a korekce vinětace nejsou dostupné v kombinaci s vícenásobnou expozicí a snímky vytvořenými pomocí prolínání snímků a že korekci expozice lze nastavit pouze na hodnoty v rozmezí –2 až +2 EV.

  1 Kvalita obrazu
  2 Velikost obrazu
  3 Vyvážení bílé barvy
  4 Korekce expozice
  5 Předvolby Picture Control

  6 Redukce šumu pro vys. ISO
  7 Barevný prostor
  8 Korekce vinětace
  9 Active D-Lighting
 7. Zkopírujte snímky.

  Vyberte možnost EXE a stisknutím tlačítka J vytvořte kopii JPEG z vybraného snímku (pokud je vybráno více snímků, zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J vytvořte kopie JPEG z vybraných snímků). Chcete-li ukončit menu bez vytvoření kopií snímků, stiskněte tlačítko G.