Tato položka určuje funkci karet v hlavním a doplňkovém slotu v případě, kdy jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty.

K dispozici jsou možnosti Přeplnění (karta v doplňkovém slotu se použije až po zaplnění karty v hlavním slotu), Záloha (každý snímek je zaznamenán na hlavní i doplňkovou kartu) a RAW hlav. slot – JPEG dopl. slot (stejná možnost jako Záloha, s tím rozdílem, že kopie NEF/RAW snímků pořízených ve formátech NEF/RAW + JPEG jsou zaznamenávány pouze na hlavní kartu a kopie JPEG pouze na doplňkovou kartu).