Tato položka slouží k nastavení výšky a hlasitosti pípnutí vydávaného fotoaparátem po zaostření v režimu jednorázového zaostření (AF-S), po zaostření v režimu živého náhledu pro statické snímky, během odpočítávání v režimu samospouště, při stisknutí tlačítka spouště v okamžiku vložení paměťové karty chráněné proti zápisu, při druhém stisknutí tlačítka spouště v režimu fotografování s předsklopením zrcadla, při dokončení časosběrného snímání a při použití dotykové obrazovky pro vkládání textu prostřednictvím klávesnice (0 Zadání textu). Mějte na paměti, že bez ohledu na vybranou možnost nezazní pípnutí v režimu videosekvencí a v režimech tiché expozice (režimy Q a Qc), resp. při použití jiné možnosti než Vypnuto v položce Bezhlučné fotog. v živém náhledu (0 Bezhlučné fotog. v živém náhledu). Pípnutí nezazní po zaostření v režimu jednorázového zaostření, pokud je vybrána možnost Spuštění v uživatelské funkci a2 (Volba priority v režimu AF-S, 0 a2: Volba priority v režimu AF-S).

Pípnutí zap/vyp

Chcete-li ztlumit zvuky fotoaparátu vydávané jako reakce na dotykové ovládací prvky, vyberte možnost Vypnuto (jen ovl. dotykem), chcete-li vypnout pípání úplně, vyberte možnost Vypnuto. Pokud je vybrána jiná možnost než Vypnuto, zobrazuje se na obrazovce informací symbol c.

Hlasitost

Nastavení hlasitosti pípnutí.

Tón

Volba výšky tónu z možností Vysoký a Nízký.