Tato položka slouží k jemnému doladění expozičních parametrů nastavovaných fotoaparátem. Expozici lze jemně doladit samostatně pro každou z metod měření expozice, a to o hodnotu +1 až –1 EV v krocích po 1/6 EV.

Jemné doladění expozice

Expozici lze jemně doladit samostatně pro každou banku uživatelských funkcí; provedené nastavení není ovlivněno použitím dvoutlačítkového resetu. Mějte na paměti, že provedená úprava expozice není indikována zobrazením symbolu korekce expozice (E); jediný způsob jak zjistit, do jaké míry byla upravena expozice, je zobrazit menu jemného doladění expozice.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence