Tato položka určuje funkce ovládacích prvků fotoaparátu, a to buď samostatných, nebo v kombinaci s příkazovými voliči.

Stisknutí

Tato položka určuje funkci následujících ovládacích prvků, vyberte požadovanou možnost a stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče:

0 Tlačítko Pv
v Tlačítko Fn1
x Tlačítko Fn2
V Tlačítko AF-ON
8 Střed pomocného voliče

S Funkční tlačítka zaostřování na objektivu *

Funkční tlačítka zaostřování na objektivu lze použít k aktivaci přiřazené funkce pouze v případě výběru možnosti AF-L na voliči funkcí zaostřování.

Funkční tlačítka zaostřování na objektivu

„Stisknutí“ a „Stisknutí + ovladače“

Některé funkce nelze v případě některých ovládacích prvků přiřazovat současně oběma položkám „stisknutí“ a „stisknutí + ovladače“. Přiřazení funkce položce „stisknutí“ v okamžiku, kdy je již daná funkce přiřazena položce „stisknutí + ovladače“, nastaví položku „stisknutí + ovladače“ na možnost Žádná, zatímco přiřazení funkce položce „stisknutí + ovladače“ v okamžiku, kdy je již přiřazena položce „stisknutí“, nastaví položku „stisknutí“ na možnost Žádná.

Funkce, které lze přiřadit těmto ovládacím prvkům, jsou následující:

Položka 0 v x V 8 S
APředvolené zaostřovací pole
KRežimy činnosti zaostř. polí
qRežimy zaostř. polí + aktiv. zaostř.
qKontrola hloubky ostrosti
rBlokování záblesk. expozice
BExp. paměť/blok. zaostření
CPouze expoziční paměť
DExpoz. paměť (do expozice)
EExpoziční paměť (trvalá)
FPouze blokování zaostření
AAktivace autom. zaostřov.
hIZakázat/povolit
1Sekvence bracketingu
4+ NEF (RAW)
LMěření Matrix
MMěření se zdůraz. středem
NBodové měření
tMěření orient. na nejvyšší jasy
bZobraz. mřížky v hledáčku
!Virtuál. horizont v hledáčku
cVolba synchronizov. spouštění
%MOJE MENU
3První položka v MOJE MENU
KPřehrávání
cHodnocení
JVýběr střed. zaostř. pole
KOsvětl. aktivního zaostř. pole
Žádná

K dispozici jsou následující možnosti:

Virtuální horizont

Stisknutím ovládacího prvku, ke kterému byla přiřazena funkce Virtuál. horizont v hledáčku, se v hledáčku zobrazí indikace náklonu nahoru a dolů a indikace bočního náklonu fotoaparátu. Druhým stisknutím ovládacího prvku se indikace skryje.

Boční náklon

Fotoaparát nakloněný doprava Fotoaparát ve vodorovné poloze Fotoaparát nakloněný doleva

Náklon nahoru a dolů

Fotoaparát nakloněný dolů Fotoaparát ve vodorovné poloze Fotoaparát nakloněný nahoru

Při otočení fotoaparátu do orientace pro fotografování na výšku (portrét) se zamění rovněž funkce indikace bočního náklonu fotoaparátu a náklonu směrem nahoru a dolů. Je-li fotoaparát nakloněn v ostrém úhlu směrem nahoru nebo dolů, nemusí být indikace přesná. Jestliže fotoaparát není schopen změřit náklon, hodnota náklonu se nezobrazí.

Stisknutí + ovladače

Chcete-li vybrat funkce následujících ovládacích prvků v kombinaci s příkazovými voliči, vyberte požadovanou možnost a stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče:

1 Tlačítko Pv + y
w Tlačítko Fn1 + y
9 Střed pomocného voliče + y

n Tlačítko BKT + y
Q Tlač. záznamu videosek. + y *

Tato položka určuje funkci tlačítka záznamu videosekvence v kombinaci s příkazovými voliči při otočení voliče živého náhledu do polohy C.

Tlačítko BKT

Je-li v okamžiku přidělení jiné funkce tlačítku BKT aktivní vysoký dynamický rozsah nebo vícenásobná expozice, nelze tlačítko BKT použít v kombinaci s příkazovým voličem až do ukončení režimu vysokého dynamického rozsahu nebo vícenásobné expozice.

Funkce, které lze přiřadit těmto ovládacím prvkům, jsou následující:

Možnost 1 w 9 n Q
JVolba obrazového pole
$Aretace času závěrky a clony
vNastavení času/clony po 1 EV
wVýběr čísla objektivu bez CPU
yActive D-Lighting
zOpožděné spuštění závěrky
nBanky menu fotografování
vExpoziční režim
mVyvážení bílé barvy
tBracketing
$Vícenásobná expozice
2HDR (vysoký dynam. rozsah)
Žádná

K dispozici jsou následující možnosti:

Pomocný volič

Chcete-li zvolit funkci pomocného voliče, vyberte položku 7 Pomocný volič a stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče. Pomocný volič lze použít k volbě zaostřovacího pole (x Volba zaostřovacího pole) nebo k duplikování funkce prováděné multifunkčním voličem (Y Stejný jako multifunkční volič). V případě výběru možnosti Y Stejný jako multifunkční volič můžete dále stisknout tlačítko 2 a vybrat položku Zvětšení výřezu snímku pro výběr funkce pomocného voliče během zvětšení výřezu snímku: posouvání snímků (Posouvání) nebo zobrazení dalších snímků ve stejném zvětšení (Zobr. dalšího/předchozího snímku).

7 Pomocný volič

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence