Tato položka určuje, jestli je pro nastavení korekce expozice nutné stisknout tlačítko E. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (autom. nastav.) nebo Zapnuto, bliká číslice „0“ uprostřed indikace expozice i v případě nastavení hodnoty korekce ±0.

Zaměnit hlavní/pomocný

Stanovení voliče určeného pro nastavení korekce expozice při použití možnosti Zapnuto (autom. nastav.) nebo Zapnuto v uživatelské funkci b4 (Snadná korekce expozice) závisí na možnosti použité v uživatelské funkci f4 (Uživ. nastavení ovladačů, 0 f4: Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný > Nastavení expozice.

  f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný > Nastavení expozice
Zapnuto Zapnuto (režim A) Vypnuto
Expoziční režim P Pomocný příkazový volič Pomocný příkazový volič Pomocný příkazový volič
S Hlavní příkazový volič Pomocný příkazový volič Pomocný příkazový volič
A Pomocný příkazový volič Pomocný příkazový volič Hlavní příkazový volič
M

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence