Tato položka slouží k tvorbě uživatelských předvoleb Picture Control.

Tvorba uživatelských předvoleb Picture Control

Předvolby Picture Control dodávané s fotoaparátem lze upravit a uložit jako uživatelské předvolby Picture Control.

 1. Vyberte možnost Uložit/upravit.

  Vyberte možnost Uložit/upravit a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte předvolbu Picture Control.

  Vyberte existující předvolbu Picture Control a stiskněte tlačítko 2 nebo stiskněte tlačítko J pro přechod ke kroku 4 a uložení kopie vybrané předvolby Picture Control bez dalších úprav.

 3. Upravte vybranou předvolbu Picture Control.

  Chcete-li opustit veškeré změny a začít znovu od výchozích nastavení, stiskněte tlačítko O (Q). Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte cílové umístění.

  Vyberte cílové umístění pro uživatelskou předvolbu Picture Control (C-1 až C-9) a stiskněte tlačítko 2.

 5. Pojmenujte předvolbu Picture Control.

  Zobrazí se dialog pro zadání textu. Ve výchozím nastavení jsou nové předvolby Picture Control pojmenovány přidáním dvoumístného čísla (přiděleného automaticky) k názvu existující předvolby Picture Control; chcete-li vybrat jiný název, přejmenujte předvolbu Picture Control způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Klepnutím na tlačítko pro výběr klávesnice přepínejte mezi klávesnicemi s velkými písmeny, malými písmeny a symboly. Názvy uživatelských předvoleb Picture Control mohou mít délku až devatenáct znaků. Veškeré znaky po devatenáctém znaku budou vymazány.

  Oblast názvu

  Oblast klávesnice Výběr klávesnice

Možnosti uživatelských předvoleb Picture Control

Možnosti dostupné u uživatelských předvoleb Picture Control jsou stejné jako u předvoleb, na kterých byly tyto uživatelské předvolby Picture Control založeny.

Symbol původní předvolby Picture Control

Původní předvolba Picture Control, na které je založena uživatelská předvolba Picture Control, je označena symbolem v pravém horním rohu obrazovky úprav.

Symbol původní předvolby Picture Control